Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Zama è grande! Zama er dygtig!

Skrevet af Michael Oguttu

Illustreret af Vusi Malindi

Oversat af Laura Pighini

Læst af Sonia Pighini

Sprog italiensk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Il mio fratellino si addormenta molto tardi. Io mi alzo presto perché sono un grande!

Min lillebror sover længe. Jeg vågner tidligt, for jeg er dygtig!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!


Io sono quello che lascia entrare il sole.

Det er mig, der lukker solen ind.

I am the one who lets in the sun.


“Tu sei la mia stella del mattino,” dice mamma.

“Du er min morgenstjerne,” siger mor.

“You’re my morning star,” says Ma.


Io mi lavo da solo, non ho bisogno di aiuto.

Jeg vasker mig selv, jeg behøver ingen hjælp.

I wash myself, I don’t need any help.


Io posso tener testa all’acqua fredda e al sapone blu e odoroso.

Jeg kan klare koldt vand og blå, ildelugtende sæbe.

I can cope with cold water and blue smelly soap.


Mamma mi ricorda: “Non dimenticarti i denti.” Io rispondo: “Mai, non io!”

Mor minder mig om at børste tænder: “Glem ikke tænderne.” Jeg svarer: “Aldrig, ikke mig!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”


Dopo essermi lavato, saluto Nonno e Zia e auguro loro una buona giornata.

Efter vaskningen hilser jeg på min bedstefar og tante og ønsker dem en god dag.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.


Poi mi vesto. “Ora sono grande, mamma,” dico.

Så tager jeg selv tøj på: “Jeg er stor nu, mor,” siger jeg.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.


Io posso abbottonarmi e allacciarmi le scarpe.

Jeg kan knappe mine knapper og binde mine sko.

I can close my buttons and buckle my shoes.


E mi assicuro che il mio fratellino sappia tutte le novità della scuola.

Og jeg sørger for, at lillebror får alt nyt fra skolen at vide.

And I make sure little brother knows all the school news.


In classe faccio del mio meglio in ogni modo.

I timerne gør jeg altid mit bedste.

In class I do my best in every way.


Io faccio tutte queste cose buone ogni giorno. Ma la cosa che più mi piace è giocare e giocare!

Jeg gør alle disse gode ting hver dag. Men det, jeg bedst kan lide, er at lege og lege!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!


Skrevet af: Michael Oguttu
Illustreret af: Vusi Malindi
Oversat af: Laura Pighini
Læst af: Sonia Pighini
Sprog: italiensk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Zama is great! fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF