بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

ویښتان مو ویښتان

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Bronwen Heath, Ingrid Schechter

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


تهولي لنډ ویښتان لري.

توُلا موهایِ کوتاهی دارَد.

تهولي لنډ ویښتان لري.


انا اوږده ویښتان لري.

آنا موهایِ درازی دارَد.

انا اوږده ویښتان لري.


کیتي تر ټولو اوږده ویښتان لري.

موهای کَتی درازتر است.

کیتي تر ټولو اوږده ویښتان لري.


زماح خپل ویښتان توني کړي.

زاما موهایَش را بافته اَست.

زماح خپل ویښتان توني کړي.


بابا ږیره لري.

پدر ریش دارَد.

بابا ږیره لري.


زنیلا خپل ویښتان ږمنز کړي.

زانِلِه موهایَش راشانِه کَردِه اَست.

زنیلا خپل ویښتان ږمنز کړي.


تابو خپل ویښتان پرې کړي.

تابو موهایَش را کوتاه کَردِه اَست.

تابو خپل ویښتان پرې کړي.


تیمبا خپل ويښتان کل کړي.

تِمبا موهایَش را تَراشیده اَست.

تیمبا خپل ويښتان کل کړي.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Bronwen Heath, Ingrid Schechter
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 1
منبع: Hair از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف