بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

زما بدن بَدَنِ مَن زما بدن

نویسنده Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

نقاش Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


زه دې سره منډه وهلاۍ شم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِدَوَم.

زه دې سره منډه وهلاۍ شم.


زه دې سره ټوپونه وهلاۍ شم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِپَرَم.

زه دې سره ټوپونه وهلاۍ شم.


زه دې سره رقص کولاۍ شم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِرَقصَم.

زه دې سره رقص کولاۍ شم.


زه دې سره لامبو کولاۍ شم.

مَن می‌تَوانَم با آن شِنا کُنَم.

زه دې سره لامبو کولاۍ شم.


زه دې سره پورته ټوپ وهلاۍ شم.

مَن می‌تَوانَم با آن بِه این طَرَف وَآن طَرَف خیز بزنم.

زه دې سره پورته ټوپ وهلاۍ شم.


زه دې سره شوټ وهلاۍ شم.

مَن می‌تَوانَم با آن لَگَد بِزَنَم

زه دې سره شوټ وهلاۍ شم.


زه دې سره تښتیدلاۍ شم.

مَن می‌توانَم با آن فَرار کُنَم.

زه دې سره تښتیدلاۍ شم.


مګر زه دې سره هیڅ کله نشم الوتلاۍ.

وَلی هَرگِز نِمی‌تَوانَم با آن پَرواز کُنَم.

مګر زه دې سره هیڅ کله نشم الوتلاۍ.


نویسنده: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
نقاش: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 1
منبع: My body از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف