بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

زه لوستل خوښوم! مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم زه لوستل خوښوم!

نویسنده Letta Machoga

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Darakhte Danesh

زبان پشتو

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


زه لوستل خوښوم.

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

زه لوستل خوښوم.


زه چا ته لوستلاۍ شم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


زما خور ویده ده.

خواهَرم خوابیده اَست.

زما خور ویده ده.


زه چا ته لوستلاۍ شم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


زما مور او انا مې مصروفه دي.

مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

زما مور او انا مې مصروفه دي.


زه چا ته لوستلاۍ شم؟

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاۍ شم؟


زما پلار او نیکه مې مصروفه دي.

پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

زما پلار او نیکه مې مصروفه دي.


زه چا ته لوستلاۍ شم؟ زه خپل ځان ته لوستلاۍ شم!

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

زه چا ته لوستلاۍ شم؟ زه خپل ځان ته لوستلاۍ شم!


نویسنده: Letta Machoga
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Darakhte Danesh
زبان: پشتو
سطح: سطح 1
منبع: I like to read از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف