Download PDF
Back to stories list

Umwanzuro Decision Uamuzi

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Patrick Munyurangabo

Language Kinyarwanda

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Igiturage cyange cyari gifite ibibazo. Twakoze umurongo muremure umwe kuvoma amazi kuva ku iriba rimwe.

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.

Kijiji changu kilikuwa na matatizo mengi. Tulipanga foleni ndefu tukisubiri kuchota maji kutoka mfereji mmoja.


Twategerezaga ibiryo byatazwe n’abandi.

We waited for food donated by others.

Tulisubiri kupokea msaada wa chakula.


Twafungaga amazu yacu hakiri kare kubera abajura.

We locked our houses early because of thieves.

Tulifunga nyumba zetu mapema kwasababu ya wizi.


Abana benshi bataye amashuli.

Many children dropped out of school.

Watoto wengi waliacha shule.


Abana b’abakobwa bakoraga mungo zibindi biturage.

Young girls worked as maids in other villages.

Wasichana wadogo walifanya kazi za nyumbani kwenye vijiji vingine.


Abahungu bato bazengurukaga aho ubwo abandi bakoraga mu imirima y’abantu.

Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.

Wavulana wadogo waliranda randa kijijini na wengine walifanya kazi kwenye mashamba ya watu.


Iyo imiyaga yahuhaga, imyanda y’impapuro yitendekaga kubiti n’amafensi.

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.

Upepo ulipovuma, ulipeperusha karatasi chafu na kuzifikisha mitini na uani.


Abantu bakatwaga n’ibirahure byagunywe nta bwitwararike.

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

Watu walikatwa na vipande vya chupa vilivyotupwa ovyo ovyo.


Umunsi umwe, iriba ryarumye n’ijerekani byari mo ubusa.

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.

Halafu siku moja, mfereji wa maji ulikauka na mitungi yetu ikawa mitupu.


Dada wange yagiye inzu ku inzu abaza abantu kwitabira inama y’igiturage.

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.

Baba yangu alitembea nyumba hadi nyumba akiwaomba watu kuhudhuria mkutano wa kijiji.


Abantu bahuriye munsi y’igiti kinini banatega amatwi.

People gathered under a big tree and listened.

Watu walikusanyika chini ya mti mkubwa na kusikiliza.


Dada wange yarahagurutse aravuga, “Dukwiye gukorera hamwe tugakemura ibibazo byacu.”

My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”

Baba yangu alisimama na kusema, “Tunahitaji kusaidiana kutatua matatizo yetu.”


Juma w’imyaka umunani, yicaye ku igiti aravuga, “Nafasha mu gukora isuku.”

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”

Juma, mtoto wa miaka minane aliyekuwa amekaa kwenye tawi la mti, alisema kwa sauti, “Naweza kusaidia na usafi.”


Umugore umwe aravuga, “abagore bafatanya nange mu guhinga ibiryo.”

One woman said, “The women can join me to grow food.”

Mwanamke mmoja alisema, “Sisi wanawake tunaweza kuungana na kulima.”


Undi mugabo arahaguruka aravuga, “Abagabo bazacukura iriba.”

Another man stood up and said, “The men will dig a well.”

Mwanamume mwingine alisimama na kusema, “Wanaume watachimba kisima cha maji.”


Twese twavugiye mu ijwi rimwe, “Tugomba guhindura ubuzima bwacu.” Kuva uwo munsi twakoreye hamwe mu ugukemura ibibazo byacu.

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

Sote tulisema kwa sauti moja, “Lazima tubadilishe maisha yetu.” Tangu siku hiyo, tulifanya kazi pamoja kutatua shida zetu.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Patrick Munyurangabo
Language: Kinyarwanda
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF