Download PDF
Back to stories list

Mga Batang Sera Children of wax Niños de cera

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Arlene Avila

Read by La Trinidad Mina

Language Tagalog

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Noong unang panahon, may isang masayang mag-anak.

Once upon a time, there lived a happy family.

Había una vez una familia que vivía muy feliz.


Pawang mga lalaki ang mga anak at hindi sila kailanman nag-aaway. Tinutulungan nila ang kanilang magulang sa bukid at sa gawaing-bahay.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.

Nunca peleaban. Los hijos ayudaban a sus padres en el hogar y en los huertos.


Malaya nilang nagagawa ang anuman, maliban sa isang bagay. Hindi sila maaaring lumapit sa apoy.

But they were not allowed to go near a fire.

Pero tenían prohibido acercarse al fuego.


Sa gabi lamang sila nagtatrabaho dahil sila ay mga sera!

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

Tenían que hacer todo su trabajo por las noches. ¡Porque eran niños de cera!


Ngunit pinangarap ng isa na makita ang araw.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.

Pero uno de los chicos sentía un fuerte deseo por salir a la luz del sol.


Isang umaga, hindi niya nalabanan ang matinding pag-aasam. Pinigilan siya ng kanyang mga kapatid…

One day the longing was too strong. His brothers warned him…

Un día su deseo fue muy fuerte. Sus hermanos le advirtieron que no lo hiciera…


Subalit huli na ang lahat! Siya ay nalusaw na ng mainit na araw.

But it was too late! He melted in the hot sun.

¡Pero ya era tarde! Se derritió con el calor del sol.


Labis na nalungkot ang mga batang sera sa nakitang dinanas ng kapatid.

The wax children were so sad to see their brother melting away.

Los niños de cera se entristecieron de ver a su hermano derritiéndose.


Kaya gumawa sila ng paraan upang matupad ang kanyang pangarap. Sama sama nilang hinubog ang serang labi ng kapatid at ginawa itong ibon.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

Pero hicieron un plan. Tomaron los restos de cera derretida y le dieron la forma de un ave.


Dinala nila ang ibon sa tuktok ng bundok.

They took their bird brother up to a high mountain.

Llevaron a su hermano ave a lo alto de una montaña.


At sabay ng pagsikat ng araw, lumipad ang ibon tungo sa liwanag ng araw, na may awit na taglay.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

Y cuando salió el sol, el ave se fue volando y cantando con la luz del amanecer.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Arlene Avila
Read by: La Trinidad Mina
Language: Tagalog
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF