Download PDF
Back to stories list

Si Kambing, Si Aso, at Si Baka Goat, Dog, and Cow La Cabra, el Perro y la Vaca

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Karla Comanda

Read by La Trinidad Mina

Language Tagalog

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mabubuting magkakaibigan sina Kambing, si Aso, at si Baka. Isang araw, naglakbay sila sa isang taksi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

La Cabra, el Perro y la Vaca eran muy buenos amigos. Un día se fueron de viaje en un taxi.


Nang matapos ang paglalakbay nila, pinagbayad ng drayber ang mga ito. Nagbayad si Baka.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Al finalizar el viaje, el chofer les pidió que pagaran sus pasajes. La Vaca pagó su pasaje.


May sukli si Aso dahil hindi eksakto ang binayad niya.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

El Perro pagó un poco más, porque no tenía la cantidad de dinero exacta.


Ibibigay na sana ng drayber ang sukli ni Aso nang tumakbo si Kambing nang hindi nagbabayad.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

El chofer estaba a punto de darle el vuelto al Perro, cuando la Cabra se arrancó sin pagar nada.


Nainis ang drayber. Nagmaneho siya paalis nang hindi binibigay ang sukli ni Aso.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

El chofer estaba muy enojado. Se fue sin darle el cambio al Perro.


Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, tumatakbo si Aso papunta sa kotse para silipin at hanapin ang drayber na may utang sa kanya.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Debido a esto, hasta el día de hoy, el Perro corre detrás del carro para mirar adentro y encontrar al chofer que le debe su vuelto.


Tinatakbuhan ni Kambing ang tunog ng kotse. Natatakot siyang ma-aresto dahil hindi siya nagbayad.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

La cabra huye cuando escucha el sonido de un carro. Ella tiene miedo de ser arrestada por no haber pagado su pasaje.


At si Baka ay hindi naaabala kapag may sasakyang dumarating. Hindi siya nagmamadali sa pagtawid dahil alam niyang buo ang binayad niyang pamasahe.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Y la vaca no se molesta cuando un carro se acerca, incluso se toma su tiempo para cruzar la calle, porque ella sabe que pagó su pasaje completo.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Karla Comanda
Read by: La Trinidad Mina
Language: Tagalog
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF