Download PDF
Back to stories list

Si Tingi at ang mga Baka Tingi and the Cows Tingi y las vacas

Written by Ingrid Schechter

Illustrated by Ingrid Schechter

Translated by Karla Comanda

Read by La Trinidad Mina

Language Tagalog

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Nanirahan si Tingi kasama ng Lola niya.

Tingi lived with his grandmother.

Tingi vivía con su abuela.


Magkasama nilang inalagaan ang mga baka.

He used to look after the cows with her.

Cuidaba a las vacas con ella.


Isang araw, dumating ang mga sundalo.

One day the soldiers came.

Un día llegaron los soldados.


Dinakip nila ang mga baka.

They took the cows away.

Se llevaron las vacas.


Tumakas si Tingi at ang Lola niya at sila’y nagtago.

Tingi and his grandmother ran away and hid.

Tingi y su abuela huyeron para esconderse.


Nagtago sila sa palumpong hanggang gabi.

They hid in the bush until night.

Se escondieron en el monte hasta la noche.


Pagkatapos, bumalik ang mga sundalo.

Then the soldiers came back.

Pero los soldados regresaron.


Itinago ni Lola si Tingi sa ilalim ng mga dahon.

Grandmother hid Tingi under the leaves.

La abuela tomó a Tingi y lo escondió debajo de las hojas.


Inapakan ng isa sa mga sundalo si Tingi, pero hindi siya kumibo.

One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.

Uno de los soldados puso su pie directamente sobre él, pero Tingi se quedó en silencio.


Noong alam nilang ligtas na, lumabas si Tingi at ang Lola niya.

When it was safe, Tingi and his grandmother came out.

Cuando estuvieron a salvo, Tingi y su abuela salieron.


Tahimik silang gumapang pabalik ng tahanan nila.

They crept home very quietly.

Se escabulleron a casa muy tranquilamente.


Written by: Ingrid Schechter
Illustrated by: Ingrid Schechter
Translated by: Karla Comanda
Read by: La Trinidad Mina
Language: Tagalog
Level: Level 2
Source: Tingi and the Cows from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF