Back to stories list

Ang mamang napakatangkad A very tall man Un hombre muy alto

Written by Cornelius Gulere

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Karla Comanda

Read by La Trinidad Mina

Language Tagalog

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Masyadong maiksi ang asarol niya.

His hoe was too short.

Su azadón era demasiado corto.


Masyadong mababa ang pintuan niya.

His doorway was too low.

Su puerta era demasiado baja.


Masyadong maiksi ang tulugan niya.

His bed was too short.

Su cama era demasiado corta.


Masyadong maiksi ang bisikleta niya.

His bicycle was too short.

Su bicicleta era demasiado baja.


Masyadong matangkad ang mamang ito!

This man was too tall!

¡Este hombre era demasiado alto!


Gumawa siya ng napakahabang hawakan para sa asarol niya.

He made a very long hoe handle.

Hizo un palo muy largo para el azadón.


Gumawa siya ng napakataas na pintuan.

He made very high door frames.

Hizo marcos muy altos para las puertas.


Gumawa siya ng napakahabang tulugan.

He made a very long bed.

Hizo una cama muy larga.


Bumili siya ng napakataas na bisikleta.

He bought a very high bicycle.

Se compró una bicicleta muy alta.


Umupo siya sa napakataas na upuan. Kumain siya gamit ang napakahabang tinidor.

He sat on a very high chair. He ate with a very long fork.

Se sentó en una silla muy alta y comió con un tenedor muy largo.


Iniwanan niya ang kanyang bahay at namuhay sa isang napakalawak na gubat. Namuhay siya ng napakaraming taon.

He left his house and lived in a big forest. He lived for many years.

Se fue de su casa para vivir en un bosque grande y vivió por muchos años.


Written by: Cornelius Gulere
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Karla Comanda
Read by: La Trinidad Mina
Language: Tagalog
Level: Level 2
Source: A very tall man from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF