Download PDF
Back to stories list

Ang Tindero ng Saging na si Tom Tom the banana seller Tom, el vendedor de plátanos

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Arlene Avila

Read by La Trinidad Mina

Language Tagalog

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Isang araw, pasan ni Tom ang isang kahon ng saging.

Tom carries a tray of ripe bananas.

Tom lleva una cesta de plátanos maduros.


Dala-dala niya ito sa palengke para itinda.

Tom goes to the market to sell bananas.

Tom va al mercado a vender plátanos.


Namimili ng prutas ang mga tao sa iba.

People at the market are buying fruit.

La gente compra fruta en el mercado.


Pero walang bumibili kay Tom. Mas gusto nila ang mga babaeng tindera.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Pero nadie compra los plátanos de Tom. Prefieren comprarle a las mujeres.


“Dito sa atin, babae lang ang naglalako,” sabi nila. “Anong klaseng lalaki ito?”

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

“En nuestra comunidad, sólo las mujeres venden fruta,” le dice la gente. “¿Qué clase de hombre es éste?” se pregunta la gente.


Pero hindi si Tom sumuko. “Bili na kayo ng saging! Matamis na saging kayo riyan!” sigaw niya.

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Pero Tom no se rinde. Sigue gritando, “¡Compren mis plátanos! ¡Compren mis dulces plátanos maduros!”


May isang aleng lumapit kay Tom. Dinampot ang isang piling at matagal na tiningnan ang saging.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Una mujer coge un montón de plátanos de la bandeja. Revisa las plátanos cuidadosamente.


At saka bumili kay Tom.

The woman buys the bananas.

La mujer compra los plátanos.


Lumapit ang mga tao sa puwesto ni Tom. Bumili sila ng saging at kinain nila ito.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

Más gente viene al puesto. Compran los plátanos de Tom y se las comen.


Mabilis na naubos ang saging. Agad binilang ni Tom ang kanyang kita.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Al poco rato, la cesta está vacía. Tom cuenta el dinero que ganó.


Saka siya bumili ng sabon, asukal at tinapay. Nilagay niya ang mga iyon sa trey.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Luego, Tom compra jabón, azúcar y pan. Pone las cosas en su cesta.


At pinasan niya ang lahat pauwi.

Tom balances the tray on his head and goes home.

Tom carga la cesta sobre su cabeza y se va a casa.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Arlene Avila
Read by: La Trinidad Mina
Language: Tagalog
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF