Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

De ce nu au hipopotamii păr Hvorfor flodheste ikke har hår

Skrevet af Basilio Gimo, David Ker

Illustreret af Carol Liddiment

Oversat af Carmen Onuorah

Sprog rumænsk

Niveau Niveau 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Într-o zi, Iepurele mergea pe lângă malul râului.

En dag gik Kanin en tur langs floden.

One day, Rabbit was walking by the riverside.


Hipopotamul era și el acolo, făcând o plimbare și mâncând ceva iarba verde, bună.

Flodhest var der også. Hun gik en tur og spiste noget dejligt, grønt græs.

Hippo was there too, going for a stroll and eating some nice green grass.


Hipopotamul nu a văzut că Iepurele era acolo și din greșeală a călcat pe piciorul Iepurelui. Iepurele a început să țipe la Hipopotam, “Hipopotamule! Nu vezi că mă calci pe picior?”

Flodhest så ikke, at Kanin var der, og hun trådte uheldigvis på Kanins fod. Kanin råbte ad Flodhest: “Din flodhest! Kan du ikke se, at du træder på min fod?”

Hippo didn’t see that Rabbit was there and she accidentally stepped on Rabbit’s foot. Rabbit started screaming at Hippo, “You Hippo! Can’t you see that you’re stepping on my foot?”


Hipopotamul și-a cerut scuze de la Iepure, “Îmi pare așa de rău. Nu te-am văzut. Te rog, iartă-mă!” Dar Iepure nu asculta și striga Hipopotamului, “Ai făcut-o intenționat! Ai să vezi tu într-o zi! Ai să plătești!”

Flodhest undskyldte over for Kanin: “Jeg beklager. Jeg så dig ikke. Vær sød at tilgive mig!” Men Kanin ville ikke lytte, og han råbte ad Flodhest: “Du gjorde det med vilje! En dag får du at se! Du vil få din straf!”

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You did that on purpose! Someday, you’ll see! You’re going to pay!”


Iepure a mers în căutarea Focului și a spus, “Du-te, arde-l pe Hipopotam când va ieși din apă să mănânce iarbă. A călcat pe mine!” Focul a răspuns, “Nici o problema, Rabbit, prietene. Voi face precum ai cerut.”

Kanin gik ud for at finde Ild og sagde: “Gå hen og brænd Flodhest, når hun kommer op af vandet for at spise græs. Hun trådte på mig!” Ild svarede: “Ingen problemer, Kanin, min ven. Jeg skal gøre alt, du beder mig om.”

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn Hippo when she comes out of the water to eat grass. She stepped on me!” Fire answered, “No problem, Rabbit, my friend. I’ll do just what you ask.”


Mai târziu, Hipopotamul mânca iarbă departe de râu când, “Whoosh!” Focul s-a aprins în flăcări. Flăcările au început să ardă părul Hipopotamului.

Senere spiste Flodhest græs langt fra floden, da “Svisj!” Ild blev til flammer. Flammerne brændte Flodhests hår.

Later, Hippo was eating grass far from the river when, “Whoosh!” Fire burst into flame. The flames began to burn Hippo’s hair.


Hipopotamul a început să plângă și a fugit spre apă. Tot părul i-a fost ars de foc. Hipopotamul a continuat să plângă, “Părul meu a ars în foc! Mi-am pierdut tot părul! Părul meu frumos!”

Flodhest begyndte at græde og løb ned mod vandet. Alt hendes hår var brændt bort af ilden! Flodhest blev ved med at græde: “Mit hår er brændt væk af ilden! Alt mit hår er væk! Mit smukke hår!”

Hippo started to cry and ran for the water. All her hair was burned off by the fire. Hippo kept crying, “My hair has burned in the fire! My hair is all gone! My beautiful hair!”


Iepure era fericit că părul Hipopotamului arsese. Și până în ziua de azi, de frica focului, hipopotamul niciodată nu se îndepărtează de apă.

Kanin var glad for, at Flodhests hår blev brændt væk. Og stadig den dag i dag går Flodhest ikke langt væk fra vandet, fordi hun er bange for ilden.

Rabbit was happy that Hippo’s hair was burned. And to this day, for fear of fire, the hippo never goes far from the water.


Skrevet af: Basilio Gimo, David Ker
Illustreret af: Carol Liddiment
Oversat af: Carmen Onuorah
Sprog: rumænsk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Why hippos have no hair fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF