Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Tom le vendeur de bananes Banansælgeren Tom

Skrevet af Humphreys Odunga

Illustreret af Zablon Alex Nguku

Oversat af Alexandra Danahy

Læst af Monique Bournot-Trites

Sprog fransk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tom transporte un plateau de bananes mûres.

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom carries a tray of ripe bananas.


Tom va au marché pour vendre des bananes.

Tom går til markedet for at sælge bananerne.

Tom goes to the market to sell bananas.


Les gens au marché achètent des fruits.

Folk på markedet køber frugt.

People at the market are buying fruit.


Mais personne n’achète les bananes de Tom. Ils préfèrent acheter leurs fruits des femmes.

Men ingen køber Toms bananer. De vil hellere købe frugt fra kvinder.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.


« Dans notre communauté, seulement les femmes vendent des fruits, » disent les gens. « Quelle sorte d’homme est celui-ci ? » demandent les gens.

“Her i området er det kun kvinder, der sælger frugt,” siger folk. “Hvad er det her for en mand?” spørger folk.

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.


Mais Tom ne démissionne pas. Il crie, « Achetez mes bananes ! Achetez mes bananes mûres et sucrées ! »

Men Tom giver ikke op. Han råber: “Køb mine bananer! Køb mine søde, modne bananer!”

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”


Une femme choisit un régime de bananes du plateau. Elle inspecte les bananes soigneusement.

En kvinde tager en klase bananer fra kassen. Hun ser omhyggeligt på bananerne.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.


La femme achète les bananes.

Kvinden køber bananerne.

The woman buys the bananas.


D’autres personnes viennent au stand. Elles achètent les bananes de Tom et les mangent.

Flere mennesker kommer til boden. De køber Toms bananer og spiser dem.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.


Bientôt, le plateau est vide. Tom compte l’argent qu’il a gagné.

Snart er kassen tom. Tom tæller de penge, han har tjent.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.


Ensuite, Tom achète du savon, du sucre et du pain. Il met les choses sur son plateau.

Så køber Tom sæbe, sukker og brød. Han lægger tingene i sin kasse.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.


Tom balance le plateau sur sa tête et rentre chez lui.

Tom balancerer kassen på hovedet og går hjem.

Tom balances the tray on his head and goes home.


Skrevet af: Humphreys Odunga
Illustreret af: Zablon Alex Nguku
Oversat af: Alexandra Danahy
Læst af: Monique Bournot-Trites
Sprog: fransk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF