Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

La décision Beslutning

Skrevet af Ursula Nafula

Illustreret af Vusi Malindi

Oversat af Alexandra Danahy

Læst af Monique Bournot-Trites

Sprog fransk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mon village avait beaucoup de problèmes. Nous faisions la queue pour aller chercher de l’eau d’un seul robinet.

Min landsby havde mange problemer. Vi stillede os i en lang række for at hente vand fra én pumpe.

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.


Nous attendions la nourriture donnée par les autres.

Vi ventede på mad, som andre havde givet os.

We waited for food donated by others.


Nous barrions nos maisons tôt à cause des voleurs.

Vi låste vores døre tidligt på grund af tyve.

We locked our houses early because of thieves.


Plusieurs enfants avaient abandonné l’école.

Mange børn droppede ud af skolen.

Many children dropped out of school.


Les jeunes filles travaillaient comme domestiques dans d’autres villages.

Unge piger arbejdede som hushjælp i andre landsbyer.

Young girls worked as maids in other villages.


Les jeunes garçons se promenaient autour du village pendant que d’autres travaillaient sur des fermes.

Unge drenge drev rundt i landsbyen, mens andre arbejdede på folks gårde.

Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.


Quand le vent soufflait, des déchets de papier pendaient des arbres et des clôtures.

Når det blæste, blev papirstykker hængende i træer og på hegn.

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.


Les gens se faisaient couper par de la vitre brisée lancée sans faire attention.

Folk skar sig på glasskår, som folk havde smidt fra sig.

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.


Puis un jour, le robinet se tarit et nos conteneurs étaient vides.

Så en dag tørrede brønden ud, og vores beholdere var tomme.

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.


Mon père marcha de maison en maison et demanda aux gens de participer à une réunion du village.

Min far gik fra hus til hus for at bede folk om at deltage i et landsbymøde.

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.


Les gens se rassemblèrent sous un grand arbre et écoutèrent.

Folk samledes under et stort træ og lyttede.

People gathered under a big tree and listened.


Mon père se leva et dit, « Nous devons travailler ensemble pour résoudre nos problèmes. »

Min far rejste sig og sagde: “Vi må arbejde sammen for at løse vores problemer.”

My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”


Juma, âgée de huit ans et assise sur un tronc d’arbre, cria, « Je peux aider à nettoyer. »

Otte år gamle Juma, der sad på en gren, råbte: “Jeg kan hjælpe med at rydde op.”

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”


Une femme dit, « Les femmes peuvent me joindre pour faire pousser de la nourriture. »

En kvinde sagde: “Kvinderne kan hjælpe mig med at dyrke mad.”

One woman said, “The women can join me to grow food.”


Un autre homme se leva et dit, « Les hommes creuseront un puits. »

En anden mand rejse sig op og sagde: “Mændene kan grave en brønd.”

Another man stood up and said, “The men will dig a well.”


Nous criions tous d’une seule voix, « Nous devons changer nos vies. » Depuis ce jour, nous avons travaillé ensemble pour résoudre nos problèmes.

Vi råbte alle med én stemme: “Vi må ændre vores liv.” Fra og med den dag arbejdede vi sammen for at løse vores problemer.

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.


Skrevet af: Ursula Nafula
Illustreret af: Vusi Malindi
Oversat af: Alexandra Danahy
Læst af: Monique Bournot-Trites
Sprog: fransk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF