Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Niños de cera Voksbørn

Skrevet af Southern African Folktale

Illustreret af Wiehan de Jager

Oversat af Karina Vásquez

Læst af Áurea Vericat

Sprog spansk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Había una vez una familia que vivía muy feliz.

Der var engang en lykkelig familie.

Once upon a time, there lived a happy family.


Nunca peleaban. Los hijos ayudaban a sus padres en el hogar y en los huertos.

De skændtes aldrig med hinanden. De hjalp deres forældre derhjemme og i markerne.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.


Pero tenían prohibido acercarse al fuego.

Men de måtte ikke gå i nærheden af ilden.

But they were not allowed to go near a fire.


Tenían que hacer todo su trabajo por las noches. ¡Porque eran niños de cera!

De måtte arbejde om natten. For de var lavet af voks!

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!


Pero uno de los chicos sentía un fuerte deseo por salir a la luz del sol.

Men en af drengene længtes efter at gå ud i sollyset.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.


Un día su deseo fue muy fuerte. Sus hermanos le advirtieron que no lo hiciera…

En dag blev længslen for stor. Hans brødre advarede ham …

One day the longing was too strong. His brothers warned him…


¡Pero ya era tarde! Se derritió con el calor del sol.

Men det var for sent! Han smeltede i den varme sol.

But it was too late! He melted in the hot sun.


Los niños de cera se entristecieron de ver a su hermano derritiéndose.

Voksbørnene var så kede af at se deres bror smelte bort.

The wax children were so sad to see their brother melting away.


Pero hicieron un plan. Tomaron los restos de cera derretida y le dieron la forma de un ave.

Men de lagde en plan. De formede en fugl af voksklumpen.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.


Llevaron a su hermano ave a lo alto de una montaña.

De tog deres fuglebror op på et højt bjerg.

They took their bird brother up to a high mountain.


Y cuando salió el sol, el ave se fue volando y cantando con la luz del amanecer.

Og da solen stod op, fløj han syngende ud i morgenlyset.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.


Skrevet af: Southern African Folktale
Illustreret af: Wiehan de Jager
Oversat af: Karina Vásquez
Læst af: Áurea Vericat
Sprog: spansk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Children of wax fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF