بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

我喜欢看书 مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم زما لوستل خوښېږي.

نویسنده Letta Machoga

نقاش Wiehan de Jager

مترجم dohliam

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


我喜欢看书。

مَن بِه خواندَن عَلاقِه دارَم.

زما لوستل خوښیږي.


我可以念给谁听呢?

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاى شم؟


小妹妹正在熟睡。

خواهَرم خوابیده اَست.

زما خور ویده ده.


我可以念给谁听呢?

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاى شم؟


妈妈和奶奶正在忙。

مادَرم وَ مادَربُزُرگم مَشغول کارهَستند.

زما مور او نیا بوختې دي.


我可以念给谁听呢?

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟

زه چا ته لوستلاى شم؟


爸爸和爷爷正在忙。

پِدَرَم وَ پِدَربُزُرگم مَشغول کار هَستَند.

پلار او نیکه مې بوخت دي.


我可以念给谁听呢?我可以念给自己听!

مَن بَرایِ چِه کَسی می‌تَوانَم بِخوانَم؟ بَرایِ خودَم می‌تَوانَم بِخوانَم.

زه چا ته لوستلاى شم؟ زه ځان سره لولم.


نویسنده: Letta Machoga
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: dohliam
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 1
منبع: I like to read از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف