بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

看看农场里的动物 بِه حِیوانات نِگاه کُنید څارویو ته وګورئ

نویسنده Jenny Katz

نقاش Sandy Campbell

مترجم dohliam

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


看看农场里的动物。

به حِیوانات نِگاه کُنید.

څارویو ته وګورئ.


母牛“哞哞”叫。

گاو می‌گوید: موووووو

غوا وایي، “مووو”.


山羊“咩咩”叫。

بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

وزه وایي، “میح میح”.


老马“嘶嘶”叫。

اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

اسپ وایي، “نییی”.


小猪“哼哼”叫。

خوک می‌گوید: خِرخِر

سور وایي، “ګرنټ”.


母鸡“咯咯”叫。

مُرغ می‌گوید: قُدقُد

چرګ وایي، “ګلک”.


小狗“汪汪”叫。

سَگ می‌گوید: واق واق

سپۍ وایي، “ووف”.


农夫就说“嘘嘘”。

دهقان می‌گوید: ششش

بزګر وایي، “اشش”.


نویسنده: Jenny Katz
نقاش: Sandy Campbell
مترجم: dohliam
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 1
منبع: Look at the animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف