بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

看看农场里的动物 بِه حِیوانات نِگاه کُنید ژویو ته وګورئ!

نویسنده Jenny Katz

نقاش Sandy Campbell

مترجم dohliam

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 1

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


看看农场里的动物。

به حِیوانات نِگاه کُنید.

ژويو ته وګورئ!


母牛“哞哞”叫。

گاو می‌گوید: موووووو

غوا رمباړې وهي.


山羊“咩咩”叫。

بُزغاله می‌گوید: مَع مَع

وزه بع بع کوي.


老马“嘶嘶”叫。

اَسب می‌گوید: یوهوهوووو

آس شڼېږي.


小猪“哼哼”叫。

خوک می‌گوید: خِرخِر

خوک وایي: “ګرنټ”.


母鸡“咯咯”叫。

مُرغ می‌گوید: قُدقُد

چرګ بانګ کوي.


小狗“汪汪”叫。

سَگ می‌گوید: واق واق

سپى غپېږي.


农夫就说“嘘嘘”。

دهقان می‌گوید: ششش

بزګر وایي، “اييه”.


نویسنده: Jenny Katz
نقاش: Sandy Campbell
مترجم: dohliam
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 1
منبع: Look at the animals از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی – غیرتجاری 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف