بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

诺孜贝儿和三根头发 نوزیبله و سه تار مو نوزېبېلې او درې ویښتان

نویسنده Tessa Welch

نقاش Wiehan de Jager

مترجم Vicky Liu

خواننده Zhuo Sun

زبان چینی

سطح سطح 3

متن کامل صوتی کتاب

سرعت خوانش

شروع خودبخودی داستان


很久很久以前,有三个女孩,她们一起外出找柴火。

در زمان های خیلی قدیم، سه دختر برای جمع آوری چوب به بیرون از خانه رفتند.

ډېر پخوا، درې انجونې بهر ولارې چې لرګي را ټول کړي.


天很热,她们跳下河游了个泳。她们一边游泳,一边嬉戏,溅出很多水花。

روز گرمی بود بنا براین آن‌ها به سمت رودخانه رفتند تا شنا کنند. آن‌ها بازی کردند وآب بازی کردند و در آب شنا کردند.

دا یوه ګرمه ورځ وه نو دوی ښکته سیند ته ولاړې ترڅو لامبو ووهي. دو لوبې وکړې، او جلا شوې او په اوبو کې یې ولامبل.


突然,她们意识到天已经很晚了,匆匆忙忙赶回村子。

ناگهان، آن‌ها فهمیدند که دیر شده است. آن‌ها با عجله به روستا برگشتند.

ناګهانه، دوی په دې فکر شول چې ناوخته ده. دو په چټکۍ سره بیرته د کلي په لور تګ وکړ.


当她们快到家的时候,诺孜贝儿摸了摸她的脖子:她把项链落在了外面。于是她请求她的朋友们:“和我一起回去找找吧!”但她的朋友们都说太晚了。

وقتی که نزدیک خانه بودند، نوزیبله دستش را روی گردنش گذاشت. او گردنبندش را فراموش کرده بود! او از دوستانش خواهش کرد، “خواهش می‌کنم با من بیایید!” ولی دوستانش گفتند: حالا خیلی دیر وقت است.

کله چې دوی کور ته نږدې ول، نوزېبېلې خپل لاس پر خپلې غاړې کېښود. هغې خپله غاړکۍ هېره کړې وه! ویې ویل: هیله کوم له ما سره راشئ! هغې خپلې ملګرې وغوښتې. مګر د هغې ملګرو وویل دا ډېره ناوخته ده.


诺孜贝儿一个人回到河边,一找到了项链,就赶忙回家,但天太黑了,她迷路了。

بنا براین نوزیبله تنهایی به رودخانه برگشت. گردنبندش را پیدا کرد و با عجله به خانه برگشت. ولی او در تاریکی گم شد.

نو نوزېبېلې سیند ته یوازې ولاړه. هغې خپله غاړکۍ پیدا کړه او په چټکۍ سره کور ته راغله. مګر هغه په تیاره کې ورکه شوه.


她远远地看见有个小木屋,木屋里有一丝光亮。她跑到木屋门口,敲了敲门。

در طول مسیرش او نوری را دید که ازیک کلبه‌ای می‌آمد. او با عجله به سمت آن را رفت ودر زد.

په لاره کې هغې رڼا وليده چې له یوه ګوچني کور څخه راځي. هغه (نوزېبېلې) د رڼا په لور ورغله او ور یې ووهلو.


诺孜贝儿吃了一惊,开门的是一只会说话的狗:“你来干嘛?”诺孜贝儿说:“我迷路了,我要找个地方睡觉。”狗回答说:“进来吧,不然我就咬你!”然后诺孜贝儿就进了屋。

در کمال تعجب، یک سگ در را باز کرد و گفت، “چه می‌خواهی؟” نوزیبله گفت، “من گم شده ام وبرای خوابیدن دنبال جایی می‌گردم.” سگ گفت، “بیا داخل، وگرنه دندانت می‌گیرم!” پس نوزیبله به داخل کلبه رفت.

د نوزېبېلې لپاره عجیبه وه، یوه سپي ور خلاص کړ او ویې ویل: ته څه غواړې؟ نوزېبېلې وویل: زه ورکه شوې یم او د خوب لپاره ځای ته اړتیا لرم. سپي وویل: دننه راځه، کنه چیچم دې! نو نوزېبېلې دننه ورغله.


狗说:“给我做饭!”诺孜贝儿回答说:“但我从来没有给狗做过饭。”狗说:“快做饭,不然我就咬你。”诺孜贝儿没办法,只能给狗做了一些吃的。

بعد سگ گفت، “برایم غذا بپز!” نوزیبله جواب داد، “ولی من تا حالا برای سگ آشپزی نکرده ام.” سگ گفت، “آشپزی کن وگرنه من تو را دندان می‌گیرم.” بنابراین نوزیبله مقداری غذا برای سگ درست کرد.

وروسته سپي وویل: زما لپاره خواړه پاخه کړه! هغې وویل: مګر ما د سپي لپاره پخلی هېڅکله نه دی کړی. سپي وویل: پخوې یې یا ودې چیچم! نو نوزېبېلې د سپي لپاره خواړه تیار کړل.


狗说:“给我铺床!”诺孜贝儿回答说:“但我从来没有给狗铺过床。”狗说:“快铺床,不然我就咬你。”诺孜贝儿没办法,只能给狗铺了床。

سپس سگ گفت، “تختم را برایم مرتب کن!” نوزیبله در جواب گفت، “من تا به حال تخت سگ را مرتب نکرده ام.” سگ گفت، “تخت را مرتب کن وگر نه دندان می‌گیرم!” پس نوزیبله تخت را مرتب کرد.

وروسته سپي وویل: زما لپاره د خوب ځای تیار کړه! نوزېبېلې ځواب ورکړ، ما د سپي لپاره د خوب ځای هېڅکله نه دی تیار کړی. سپي وویل: ځای تیاروې یا ودې چیچم! نو نوزېبېلې د خوب ځای هم تیار کړ.


诺孜贝儿每天都要给狗做饭,打扫屋子,洗衣服。有一天,狗说:“诺孜贝儿,我今天要出门见朋友。在我回来之前,你要打扫好屋子,做好饭,洗好衣服。”

هر روز او مجبور بود که برای سگ آشپزی، جارو و شست و شو کند. سپس یک روز سگ گفت، “نوزیبله، امروز من باید به دیدن چند تا ازدوستانم بروم. خانه را جارو کن، غذا را درست کن و چیزهایم را بشورتا قبل از اینکه به خانه برگردم.”

هره ورځ نوزېبېلې مجبوره وه چې خواړه پاخه کړي او جارو ووهي او د سپی لپاره جامې ومینځي. وروسته یوه ورځ سپي وویل: نوزېبېلې، نن زه باید بعضي ملګري ووینم. مخکې له دې چې زه راشم، کور جارو کړه، خواړه پاخه کړه او زما توکي ومینځه.


狗一走,诺孜贝儿就从头上拔了三根头发下来。她把一根头发放在床下,一根放在门背后,还有一根放在篱笆上。然后诺孜贝儿用尽全力跑回了家。

به محض اینکه سگ رفت، نوزیبله سه نخ از موهای سرش را کند. او یک نخ را زیر تخت، یکی را پشت در، و یکی را روی دیوار حویلی گذاشت. سپس با سرعت هرچه تمام‌تر به سمت خانه دوید.

څنګه چې سپی ولاړو، نوزېبېلې د خپل د سر څخه درې ویښتان را واخستل. هغې یو ویښته د بستر لاندې کېښود، یو یې د ور تر شا کېښود او یې په جونګړه (کلبه) کې کېښود. وروسته څنګه چې هغې کولای شوه په چټکۍ سره کور ته په منډه ولاړه.


当狗回到家的时候,它开始找诺孜贝儿:“诺孜贝儿,你在哪里?”第一根头发说:“我在这儿,在床底下。”第二根头发说:“我在这儿,在门背后。”第三根头发说:“我在这儿,在篱笆上。”

وقتی که سگ برگشت، دنبال نوزیبله گشت. داد زد، “نوزیبله تو کجایی؟” اولین تار مو گفت، “من اینجا هستم، زیر تخت.” تار موی دوم گفت، “من اینجا هستم، پشت در” تار موی سوم گفت، “من اینجا هستم، روی حصار.”

کله چې سپی راغی، هغې نوزېبېلې لټوله. سپي چغې وهلې، نوزېبېلې، چېرته یې؟ لمړني ویښته وویل زه دلته یم د بستر لاندې، دوهم وویل زه دلته یم د ور تر شا، دریم وویل زه دلته یم په جونګړه (کلبه) کې.


狗明白了诺孜贝儿耍的花招。它一路跑到诺孜贝儿的村庄,但是诺孜贝儿的兄弟们正拿着棍子等着它呢!狗见状不妙,赶紧跑开了,从此再也没人见过它。

آنگاه سگ فهمید که نوزیبله او را فریب داده است. پس او همه‌ی راه‌های روستا را دوید و دوید. ولی، برادران نوزیبله با چوب‌های بزرگ آن جا ایستاده بودند. سگ برگشت وفرار کرد واز آن موقع به بعد ناپدید شد.

وروسته سپی پوه شه چې نوزېبېلې هغه سره چالاکې کړې ده. نو سپي تر کلي پورې ټوله لار منډه کړه. مګر د نوزېبېلې ورور له غټ لرګي سره انتظار کولو. سپی بېرته ولاړ او لرې یې منډه واخسته او تر اوسه لا لیدل شوی نه دی.


نویسنده: Tessa Welch
نقاش: Wiehan de Jager
مترجم: Vicky Liu
خواننده: Zhuo Sun
زبان: چینی
سطح: سطح 3
منبع: Nozibele and the three hairs از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 3.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف