بارگذاری پی دی اف
برگشت به فهرست داستان‌ها

टॉम केलेवाला تام، فُروشَندِه‌یِ کیله ټام د کېلو پلورونکی

نویسنده Humphreys Odunga

نقاش Zablon Alex Nguku

مترجم Nandani

زبان هندی

سطح سطح 2

متن کامل صوتی کتاب نسخۀ شنیداری (صوتی) این داستان فعلاً موجود نیست.


टॉम पके केलों की टोकरी ढोता है।

تام یِک صَندوق کیله‌هایِ رِسیده با خود حَمل می‌کَرد.

ټام د پخو کېلو یوه ټوکرۍ وړي.


टॉम केलों को बेचने बाज़ार जाता है।

تام بِه فُروشگاه رَفت کِه کیله‌ها را بِفُروشَد.

ټام د کېلو پلورلو لپاره بازار ته ځي.


बाज़ार में लोग फल खरीद रहे हैं।

مَردُم دَر فُروشگاه دَر حالِ خَریدن میوِه بودَند.

خلک په بازار کې میوه اخلي.


पर कोई टॉम के केलों को नहीं खरीदता। वे महिलाओं से फल खरीदना पसंद करते हैं।

وَلی هیچکَس اَز کیله‌هایِ تام نِمی‌خَرید. آن‌ها تَرجیح می‌دادَند کِه اَز زَن‌ها میوِه بِخَرَند.

مګر هیڅوک د ټام کېلې نه اخلي. هغوی يوازې دا غواړي چې له مېرمنو څخه میوه واخلي.


लोग कहते हैं “हमारे समाज में केवल महिलाएँ ही फल बेचती हैं।” लोग पूछते हैं “यह किस तरह का पुरुष है?”

مَردُم می‌گُفتَند دَر جامعِه‌یِ ما، فَقَط زَن‌ها میوِه می‌فُروشَند. مَردُم می‌پُرسیدند، “او چِگونِه مَردی اَست؟”

زموږ په ټولنه کې یوازې ښځې میوه پلوري او خلک دا پوښتنه کوي، “چې دا څه ډول سړى دی چې ميوه خرڅوي؟”


पर टॉम ने हार नहीं मानी। उसने आवाज़ लगाई “ले लो, ले लो, मेरे केले लो! मेरे मीठे पके केले ले लो!”

وَلی تام تَسلیم نَشُد. او صِدا زَد، “کیله‌هایِ مَرا بِخَرید! کیله‌هایِ رِسیده‌یِ شیرین مَن را بِخَرید!”

مګر ټام حوصله نه بایلي. هغه غږ کوي، “زما څخه کېلې واخلئ! زما خوږې او پخې کېلې واخلئ!”


एक महिला ने थाल से केले के गुच्छे को उठाया। उसने केलों को ध्यान से देखा।

زَنی یِک دَستِه اَز کیله‌ها را اَز صَندوق بَرداشت. او با دِقَت بِه کیله‌ها نِگاه کَرد.

یوه مېرمنه له ټوکرۍ څخه یوه غنچه کېلې اخلي. هغه کېلو ته په ځیر ګوري.


उस महिला ने केले खरीद लिए।

آن زَن کیله‌ها را خَرید.

هغه مېرمنه دا کېلې پېري.


और लोग भी ठेले पर आए। उन्होंने टॉम के केले खरीदे और बड़े चाव से खाए।

مَردُمِ بیشتَری بِه سَمتِ غُرفِه آمَدَند. آن‌ها کیله‌هایِ تام را خَریدند وَ آن‌ها را خوردَند.

ډېر خلک د ټام ټوکرۍ ته راځي. هغوی د ټام کېلې اخلي او خوري یې.


जल्द ही, थाल खाली हो गया। टॉम ने अपनी कमाई के पैसे गिने।

خِیلی زود، صَندوق خالی شُد. تام پول‌هایی کِه بِه دَست آوَردِه بود را شِمُرد.

ډېر ژر ټوکرۍ خالي کېږي. ټام خپلې ګټل شوې پیسې شمېري.


फिर टॉम ने साबुन, चीनी और ब्रेड खरीदी और उन चीज़ों को अपनी टोकरी में रखा।

سِپَس تام صابون، بوره وَ نان خَرید. او آن‌ها را دَر صَندوقَش گُذاشت.

وروسته ټام صابون، بوره او ډوډۍ اخلي. هغه دا شیان خپلې ټوکرۍ کې اچوي.


टॉम ने टोकरी को अपने सिर पर रखा और घर चला गया।

تام صَندوق را رویِ سَرَش قَرار داد وَبِه خانِه رَفت.

ټام ټوکرۍ په خپل سر په منظم ډول ږدي او کور ته ځي.


نویسنده: Humphreys Odunga
نقاش: Zablon Alex Nguku
مترجم: Nandani
زبان: هندی
سطح: سطح 2
منبع: Tom the banana seller از داستان افریقا
جواز کریتو کامینز
تحت مجوز کریتو کامینز اعتباردهی 4.0 تبدیل نشده کریتز کامنز به نشر رسید.
گزینه‌ها
برگشت به فهرست داستان‌ها بارگذاری پی دی اف