Back to stories list

Castigo Kara

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Melany Pietersen

Translated by Karina Vásquez

Read by Áurea Vericat

Language hiszpański

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Un día, mamá trajo mucha fruta.

Pewnego dnia, mama przyniosła mnóstwo owoców.


“¿Cuándo podemos comer fruta?” le preguntamos. “Esta noche comeremos fruta,” dice mamá.

„Kiedy możemy zjeść te owoce?” – pytamy. „Będziemy jeść owoce wieczorem” – odpowiada mama.


Mi hermano Rahim es glotón. Prueba toda la fruta. Come mucha.

Mój brat Rahim jest łakomy, więc próbuje każdego owocu. Je dużo owoców.


“¡Mira lo que hizo Rahim!” grita mi hermano pequeño. “Rahim es travieso y egoísta,” le respondo.

„Spójrz co zrobił Rahim!” – krzyczy mój młodszy braciszek. „Rahim jest niegrzeczny i samolubny” – przyznaję.


Mamá se enoja con Rahim.

Mama jest zła na Rahima.


Nosotros también nos enojamos con Rahim. Pero Rahim no está arrepentido.

My też jesteśmy źli na Rahima, ale Rahim nie okazuje skruchy.


“¿No vas a castigar a Rahim?” pregunta mi hermano pequeño.

„Czy nie ukarzesz Rahima?” – pyta mój młodszy braciszek.


“Rahim, pronto te arrepentirás,” le advierte mamá.

„Rahim, już niedługo spotka Cię kara” – ostrzega go mama.


Rahim empieza a sentir náuseas.

Rahim zaczyna źle się czuć.


“Me duele mucho el estómago,” susurra Rahim.

„Bardzo boli mnie brzuch” – szepcze Rahim.


Mamá sabía que esto pasaría. ¡La fruta está castigando a Rahim!

Mama przewidziała to wcześniej. Teraz owoce wymierzają karę Rahimowi!


Más tarde, Rahim nos pide disculpas. “No volveré a ser tan glotón,” promete. Y todos aceptamos su promesa.

Rahim postanawia nas przeprosić. „Już nigdy nie będę taki samolubny” – obiecuje. Wszyscy mu wierzymy.


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Melany Pietersen
Translated by: Karina Vásquez
Read by: Áurea Vericat
Language: hiszpański
Level: Level 2
Source: Punishment from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF