Back to stories list

Tom, el vendedor de plátanos Tom – sprzedawca bananów

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Karina Vásquez

Read by Áurea Vericat

Language hiszpański

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tom lleva una cesta de plátanos maduros.

Tom niesie pojemnik z dojrzałymi bananami.


Tom va al mercado a vender plátanos.

Tom idzie na rynek sprzedawać banany.


La gente compra fruta en el mercado.

Ludzie kupują różne owoce na rynku.


Pero nadie compra los plátanos de Tom. Prefieren comprarle a las mujeres.

Ale nikt nie kupuje bananów Toma. Ludzie wolą kupować owoce od kobiet.


“En nuestra comunidad, sólo las mujeres venden fruta,” le dice la gente. “¿Qué clase de hombre es éste?” se pregunta la gente.

Ludzie mówią: „U nas tylko kobiety sprzedają owoce. Od kiedy to owoce sprzedaje mężczyzna?”


Pero Tom no se rinde. Sigue gritando, “¡Compren mis plátanos! ¡Compren mis dulces plátanos maduros!”

Tom nie poddaje się i nawołuje: „Kupujcie moje banany! Pyszne, dojrzałe banany tylko u mnie!”


Una mujer coge un montón de plátanos de la bandeja. Revisa las plátanos cuidadosamente.

Jedna z kobiet podchodzi bliżej, bierze kiść bananów i zaczyna ją dokładnie oglądać.


La mujer compra los plátanos.

Kobieta postanawia kupić banany.


Más gente viene al puesto. Compran los plátanos de Tom y se las comen.

Więcej osób zaczyna podchodzić do stoiska aby kupić banany Toma.


Al poco rato, la cesta está vacía. Tom cuenta el dinero que ganó.

Wkrótce okazuje się, że pojemnik na banany jest pusty. Tom liczy pieniądze, które zarobił.


Luego, Tom compra jabón, azúcar y pan. Pone las cosas en su cesta.

Później Tom kupuje mydło, cukier i chleb i wkłada je do swojego pojemnika.


Tom carga la cesta sobre su cabeza y se va a casa.

Tom próbuje utrzymać równowagę, gdy niesie pojemnik na głowie i wraca do domu.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Karina Vásquez
Read by: Áurea Vericat
Language: hiszpański
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF