Back to stories list

La Cabra, el Perro y la Vaca Koza, Pies i Krowa

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Karina Vásquez

Read by Áurea Vericat

Language hiszpański

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


La Cabra, el Perro y la Vaca eran muy buenos amigos. Un día se fueron de viaje en un taxi.

Koza, Pies i Krowa byli dobrymi przyjaciółmi. Pewnego dnia wybrali się na wycieczkę taksówką.


Al finalizar el viaje, el chofer les pidió que pagaran sus pasajes. La Vaca pagó su pasaje.

Gdy dotarli na miejsce, kierowca poprosił o zapłatę. Krowa zapłaciła swoją część.


El Perro pagó un poco más, porque no tenía la cantidad de dinero exacta.

Pies zapłacił trochę więcej, bo nie miał drobnych.


El chofer estaba a punto de darle el vuelto al Perro, cuando la Cabra se arrancó sin pagar nada.

Kierowca właśnie zamierzał wydać psu resztę, gdy Koza wyskoczyła z taksówki nie płacąc za przejazd.


El chofer estaba muy enojado. Se fue sin darle el cambio al Perro.

Kierowca bardzo się zdenerwował i odjechał, nie wydając Psu reszty.


Debido a esto, hasta el día de hoy, el Perro corre detrás del carro para mirar adentro y encontrar al chofer que le debe su vuelto.

Dlatego właśnie Pies do dziś biega za samochodami i zagląda do środka w poszukiwaniu kierowcy, który jest mu winien resztę pieniędzy.


La cabra huye cuando escucha el sonido de un carro. Ella tiene miedo de ser arrestada por no haber pagado su pasaje.

Koza ucieka gdy słyszy samochód, bo boi się aresztowania za to, że nie zapłaciła za przejazd.


Y la vaca no se molesta cuando un carro se acerca, incluso se toma su tiempo para cruzar la calle, porque ella sabe que pagó su pasaje completo.

Za to Krowie nie przeszkadzają nadjeżdżające samochody. Krowa nie spieszy się, gdy przechodzi przez jezdnię bo wie, że zapłaciła za przejazd co do grosza.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Karina Vásquez
Read by: Áurea Vericat
Language: hiszpański
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF