Back to stories list

La decisión Decyzja

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Karina Vásquez

Read by Áurea Vericat

Language hiszpański

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mi pueblo tenía muchos problemas. Hacíamos una larga fila para recolectar agua de una llave.

Moja wioska miała wiele problemów. Staliśmy w długiej kolejce, żeby nabrać wody ze źródła.


Esperábamos la comida que otros donaban.

Czekaliśmy na jedzenie, które przekazywali nam inni ludzie.


Cerrábamos con llave nuestras casas temprano por los ladrones.

Musieliśmy zamykać drzwi na klucz ze względu na złodziei.


Muchos niños abandonaban la escuela.

Wiele dzieci rzuciło szkołę.


Las chicas jóvenes trabajaban como sirvientas en otros pueblos.

Dziewczynki pracowały jako sprzątaczki w innych wioskach.


Los chicos jóvenes daban vueltas en el pueblo mientras otros trabajaban en granjas.

Chłopcy włóczyli się po wiosce, podczas gdy inni musieli pracować w polu.


Cuando el viento soplaba, residuos de papel quedaban colgando en los árboles y cercas.

Gdy wiał wiatr, papierowe śmieci zatrzymywały się na drzewach i płotach.


La gente se cortaba con vidrios rotos que habían sido tirados descuidadamente.

Ludzie kaleczyli się kawałkami potłuczonego szkła, które leżało na ziemi.


Hasta que un día, las llaves se secaron y nuestros contenedores quedaron vacíos.

Pewnego dnia źródło wody wyschło i nasze pojemniki na wodę były puste.


Mi padre recorrió todas las casas pidiéndole a la gente que asistiera a una reunión en la villa.

Mój ojciec chodził od domu do domu, żeby zaprosić mieszkańców wioski na spotkanie.


La gente se reunió debajo de un árbol grande para escuchar.

Ludzie zebrali się pod wielkim drzewem i słuchali.


Mi padre se puso de pie y dijo, “Necesitamos trabajar juntos para resolver nuestros problemas.”

Mój ojciec wstał i powiedział: „Jeżeli chcemy rozwiązać nasze problemy, musimy współpracować”.


Juma, quien tenía ocho años y estaba sentado en un tronco de un árbol, gritó, “¡Yo puedo ayudar limpiando!”

Ośmioletnia Juma, która siedziała na pniu drzewa, krzyknęła: „Ja pomogę w sprzątaniu!”


Una mujer dijo, “Las mujeres pueden reunirse conmigo para cultivar alimentos.”

Jedna z kobiet powiedziała: „Kobiety mogą do mnie dołączyć i razem będziemy uprawiać żywność”.


Otro hombre se puso de pie y dijo, “Los hombres construiremos un pozo.”

Jeden z mężczyzn wstał i oświadczył: „Mężczyźni wykopią i wybudują studnię”.


Todos juntos gritamos a una voz, “Nosotros debemos cambiar nuestras vidas.” Y desde ese día, todos trabajamos juntos para solucionar nuestros problemas.

Krzyknęliśmy jednym głosem: „Musimy zmienić nasze życie!” Od tej pory zawsze współpracujemy, aby rozwiązać nasze wspólne problemy.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Karina Vásquez
Read by: Áurea Vericat
Language: hiszpański
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF