Download PDF
Back to stories list

Andiiswaa: taphaata kubbaa milaa Andiswa Soccer Star Andiswa Nyota wa Mpira wa Miguu

Written by Eden Daniels

Illustrated by Eden Daniels

Translated by Demoze Degefa

Language Oromo

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Andiiswaan yeroo ijooleen kubbaa miilaa taphatan argite. Otoo isaan wajjiin taphate hawwitee turte. Kanafuu isaan wajjiin shakaluf leenjisaa hayamaa gaafate.

Andiswa watched the boys play soccer. She wished that she could join them. She asked the coach if she can practise with them.

Andiswa alikuwa anawaangalia wavulana wakicheza mpira wa miguu. Alitamani kujiunga nao. Akamwomba kocha kufanya nao mazoezi.


Leenjisaanis mudhii isaa qabatee akkan jedhe, “Mana barnoota kanatti ijoolee dhiiraa qofatu taphachuu dnada’a.”

The coach put his hands on his hips. “At this school, only boys are allowed to play soccer,” he said.

Kocha akaweka mikono kiunoni. “Kwenye shule hii, ni wavulana pekee wanaoruhusiwa kucheza mpira wa miguu,” alisema.


Ijooleen dhiiraa kubbaa saphanaa akka taphatu ittihiman. Kubban saphanaa dhiraa fi dubartiidhaf jedheni ittihiman. Andiiswaa bayee aarte.

The boys told her to go play netball. They said that netball is for girls and soccer is for boys. Andiswa was upset.

Wavulana walimwambia aende kucheza mpira wa wavu. Walisema mpira wa wavu ni kwa ajili ya wasichana na mpira wa miguu ni kwa wavulana. Andiswa alijisikia vibaya.


Guyyaa ittiaanu, manni barnoota dorgomii kubba milaa qaba ture. Leenjisaan garu taphtooni cimmoon waan fayaa dhabanif bayee gaddee.

The next day, the school had a big soccer match. The coach was worried because his best player was sick and could not play.

Siku iliyofuata, shule yao ilikuwa na mashindano makubwa ya mpira wa miguu. Kocha alikuwa na wasiwasi kwa kuwa mchezaji wake wa kutegemewa alikuwa mgonjwa na asingecheza.


Andiiswaan figidee leenjisaan akka ishee tapha kessaa galchuu gaafate. Leenjisaan waan godhuu qabu garuu hinbarree. Boodee garu Andiiswaan akka sentee taphatu murteesee.

Andiswa ran to the coach and begged him to let her to play. The coach was not sure what to do. Then he decided that Andiswa could join the team.

Andiswa alimwendea kocha na kumuomba kumruhusu acheze. Kocha hakujua afanye nini. Akaamua kumruhusu Andiswe ajiunge na timu.


Dorgomiin cimaa ture. Namni tokkoiyyu qaphxii hinargatin ture, hamma walkaa taphaati.

The game was tough. Nobody had scored a goal by half time.

Mchezo ulikuwa mgumu. Hakuna timu yoyote iliyokuwa imefunga goli hadi muda wa mapumziko.


Walkkaa taphaa irrati mucaan tokko kubbaa gara Andiiswaa dabarsee. Daftee kubbaa gara manneeti figidee. Kubbicha rukkutee garaa galchiiti galachite.

During the second half of the match one of the boys passed the ball to Andiswa. She moved very fast towards the goal post. She kicked the ball hard and scored a goal.

Wakati wa kipindi cha pili kijana mmoja alimpatia Andiswa mpira. Akakimbia kwa kasi sana kuelekea golini. Akaupiga mpira kwa nguvu na akafunga goli.


Namooni dorgommi ilaala turan bayee gammadan. Guyaa sanarra calqabee dubartonni kubbaa milaa akka taphatan hayyamameef.

The crowd went wild with joy. Since that day, girls were also allowed to play soccer at the school.

Umati ukashangilia kwa vifijo na furaha. Kuanzia siku hiyo, wasichana waliruhusiwa kucheza mpira wa miguu kwenye timu ya shule.


Written by: Eden Daniels
Illustrated by: Eden Daniels
Translated by: Demoze Degefa
Language: Oromo
Level: Level 2
Source: Andiswa Soccer Star from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF