Download PDF
Back to stories list

Murtee Decision Uamuzi

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Demoze Degefa

Language Oromo

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Gandii kenya rakko bayee qaba. Bishaan dhugatii argachuudhaf hiriraa dheera dhabachu qabna.

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.

Kijiji changu kilikuwa na matatizo mengi. Tulipanga foleni ndefu tukisubiri kuchota maji kutoka mfereji mmoja.


Nyaata harjooman dhufee eggachu qabna.

We waited for food donated by others.

Tulisubiri kupokea msaada wa chakula.


Sabaabaa hattu tif yeeroo dhan mana chufachu qabna.

We locked our houses early because of thieves.

Tulifunga nyumba zetu mapema kwasababu ya wizi.


Ijooleen bayeen mana barumsaa kessaa harca’uu.

Many children dropped out of school.

Watoto wengi waliacha shule.


Shaamareen mana namaa biraati aka hojatuti qaxaramanii ganda biraati hojatu.

Young girls worked as maids in other villages.

Wasichana wadogo walifanya kazi za nyumbani kwenye vijiji vingine.


Dargagonni immo nannoo ganda olgadi demo; kaaneen namaf qotu.

Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.

Wavulana wadogo waliranda randa kijijini na wengine walifanya kazi kwenye mashamba ya watu.


Yeroo bubben ka’u warqaa fi balfi garagaraa dallaafi mukken irrati tuluma.

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.

Upepo ulipovuma, ulipeperusha karatasi chafu na kuzifikisha mitini na uani.


Namooni bayeen biriciqoon muramu.

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

Watu walikatwa na vipande vya chupa vilivyotupwa ovyo ovyo.


Gaftokko bishhan ujummo dha cabee bishaan dhabamee ture.

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.

Halafu siku moja, mfereji wa maji ulikauka na mitungi yetu ikawa mitupu.


Abbon ko mana irra gara mana adeeme ummata walgahiig wamee ture.

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.

Baba yangu alitembea nyumba hadi nyumba akiwaomba watu kuhudhuria mkutano wa kijiji.


Nammoni muka jalti walgahanii and waldhagefatan.

People gathered under a big tree and listened.

Watu walikusanyika chini ya mti mkubwa na kusikiliza.


Abbon ko olka’ee akan jedhe, “Rakko keynaa hikuuf waliwajjiin hajachuu qabna.”

My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”

Baba yangu alisimama na kusema, “Tunahitaji kusaidiana kutatua matatizo yetu.”


Mucaan ganna sadeeti, Jumaan damee mukaa gubba ta’ee akam jedhe, “Ani nanno kenya ququleesun nagummacha jedhe.”

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”

Juma, mtoto wa miaka minane aliyekuwa amekaa kwenye tawi la mti, alisema kwa sauti, “Naweza kusaidia na usafi.”


Dubartiin tokko akan jete, “Duburatonni kun nawajjiin gamtofeene midhaan facaasuu nidandenyaa.”

One woman said, “The women can join me to grow food.”

Mwanamke mmoja alisema, “Sisi wanawake tunaweza kuungana na kulima.”


“Dubartiin biraa olkatee akan jete,” namooni dhiira immo bolla yaqotan.

Another man stood up and said, “The men will dig a well.”

Mwanamume mwingine alisimama na kusema, “Wanaume watachimba kisima cha maji.”


Hundi kenyaa sagalee tokkon iyyinee akan jenne, “Hardha irra jalqabnee waliwajjiin hijachuun rakko keyna hikinee.”

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

Sote tulisema kwa sauti moja, “Lazima tubadilishe maisha yetu.” Tangu siku hiyo, tulifanya kazi pamoja kutatua shida zetu.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Demoze Degefa
Language: Oromo
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF