Download PDF
Back to stories list

Namicha baayyee dheeraa A very tall man Mwanamume mrefu

Written by Cornelius Gulere

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Siyane Aniley

Language Oromo

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Qottoon isaa baayyee gabaabdu dha.

His hoe was too short.

Jembe lake lilikuwa fupi mno.


Balballi mana isaa baayyee gabaabdu dha.

His doorway was too low.

Mlango wake ulikuwa chini mno.


Sireen isaa baayyee gabaabdu dha.

His bed was too short.

Kitanda chake kilikuwa kifupi mno.


Biskileettiin isaa baayyee gabaabdu dha.

His bicycle was too short.

Baisikeli yake ilikuwa fupi sana.


Namichi kun baayyee dheeraa dha!

This man was too tall!

Mtu huyu alikuwa mrefu zaidi!


Qottoo dheeraa hojjate.

He made a very long hoe handle.

Alitengeneza mpini wa jembe mrefu sana.


Balbala dheeraa hojjate.

He made very high door frames.

Alitengeneza fremu ndefu za milango.


Siree isaa baayyee dheeraa godhe.

He made a very long bed.

Alitengeneza kitanda kirefu sana.


Biskileettii dheeraa bitate.

He bought a very high bicycle.

Akanunua baisikeli iliyokuwa ndefu mno.


Barcuma baayyee dheeraa irra taa’e. Maankaa baayyee dheeraa dhaan nyaata isaa nyaate.

He sat on a very high chair. He ate with a very long fork.

Aliketi juu ya kiti kilichokuwa juu sana. Alikula kwa kutumia uma iliyokuwa ndefu mno.


Mana isaa gadhiisee, bosona keessa jiraate. Umurii dheeraa jiraate.

He left his house and lived in a big forest. He lived for many years.

Aliacha nyumba yake na kuishi katika msitu mkubwa. Aliishi kwa miaka mingi.


Written by: Cornelius Gulere
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Siyane Aniley
Language: Oromo
Level: Level 2
Source: A very tall man from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF