Download PDF
Back to stories list

Zaamaan nama guddaa dha! Zama is great! Zama ni mkubwa!

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Demoze Degefa

Language Oromo

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Obbolessi koo xiinaan hamma guyaati rafa. Ani nama cimaa waanan ta’eef ganamanan ka’a!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Mdogo wangu anachelewa kuamka. Mimi naamka mapema kwa sababu mimi ni mkubwa!


Ani nama addu heyamaa kennu dha.

I am the one who lets in the sun.

Mimi ndiye ninayeruhusu jua kuingia ndani.


“At Urjii ganamaa kooti” jette harmeen kiyya.

“You’re my morning star,” says Ma.

“Wewe ni nyota wangu wa asubuhi,” anasema mama.


Ufumafan dhiqadhaa nama biraa hinbarbaadu.

I wash myself, I don’t need any help.

Naoga mwenyewe, sihitaji msaada.


Bishaan qabbana’a fi folii saamunan hinsodadhu.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

Naweza kustahimili maji ya baridi na sabuni ya bluu inayonukia.


Harmeen, “ilkaan kee hindagatin nanjetti” Anis immo, “Lakki, gonkumayyu!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Mama ananikumbusha, “Usisahau kupiga mswaki.” Namjibu, “Kamwe, sio mimi!”


Saana boodaa akakkayuu fi aadaada koon naga gaafadha.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Baada ya kuoga, nawasalimu babu na shangazi, na kuwatakia siku njema.


Sanaa booda uffata kook nanufadha.” Ani amma goddadheera harmee” jedhan.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Najivisha nguo mwenyewe. “Mimi ni mkubwa sasa mama,” ninamwambia.


Kophee hidhaachufi qulfii qulfachuu nandanda’aa.

I can close my buttons and buckle my shoes.

Ninaweza kufunga vishikizo na kurekebisha viatu vyangu.


Sanaa booda wa’ee mana barnoota obbolessa kooti hima.

And I make sure little brother knows all the school news.

Na ninahakikisha mdogo wangu anapata taarifa zote za shule.


Kutaa kessatis akka garidhanan barnoot koo hordofa.

In class I do my best in every way.

Darasani najitahidi sana katika kila kitu.


Guyyaa hundaa wantoota garii kanan hojadha. Kessumaa garuu kubbaa milaa taphachuun jalladha!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Ninafanya hivi vitu vyote vizuri kila siku. Ila kitu ninachokipenda sana ni kucheza na kucheza.


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Demoze Degefa
Language: Oromo
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF