Download PDF
Back to stories list

Yon kabrit, yon chen ak yon bèf Yon kabrit, yon chen ak yon bèf Chèvre, Chien et Vache

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by ACE Haiti-University of Notre Dame USA

Language Haitian

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Yon kabrit, yon chen ak yon bèf te bon zanmi. Yon jou yo pran yon taksi pou yal flannen.

Yon kabrit, yon chen ak yon bèf te bon zanmi. Yon jou yo pran yon taksi pou yal flannen.

Chèvre, Chien et Vache étaient de très bons amis. Un jour ils firent un voyage en taxi.


Lè yo rive kote yo prale, chofè a mande yo peye pri transpò an. Bèf la peye transpò pa li.

Lè yo rive kote yo prale, chofè a mande yo peye pri transpò an. Bèf la peye transpò pa li.

Quand ils atteignirent la fin de leur voyage, le chauffeur leur demanda de payer leurs tarifs. Vache paya son tarif.


Chen an peye yon ti kras anplis paske li pat gen lajan egzat lan.

Chen an peye yon ti kras anplis paske li pat gen lajan egzat lan.

Chien paya un petit peu plus parce qu’il n’avait pas la monnaie exacte.


Lè chofè an ta pral remèt li nan lajan an li wè kabrit lan ki tonbe kouri san li pa peye.

Lè chofè an ta pral remèt li nan lajan an li wè kabrit lan ki tonbe kouri san li pa peye.

Le chauffeur était prêt à donner Chien sa monnaie quand Chèvre est parti sans payer du tout.


Chofè an pat kontan ditou. Li pati san li pa remèt chen an rest lajan an.

Chofè an pat kontan ditou. Li pati san li pa remèt chen an rest lajan an.

Le chauffeur était très contrarié. Il partit sans donner Chien sa monnaie.


Se pou sa a, jis jounen jodya a chen an kouri deyè chak machin li wè paske lap chache chofè a ki dwe li yon lajan.

Se pou sa a, jis jounen jodya a chen an kouri deyè chak machin li wè paske lap chache chofè a ki dwe li yon lajan.

Voilà pourquoi, même aujourd’hui, Chien cours vers une voiture pour jeter un coup d’œil à l’intérieur et trouver le chauffeur qui lui doit sa monnaie.


Kabrit lan kouri sove chak fwa li wè yon machin. Li pè pou’ l pa ale nan prizon akòz lajan li dwe an.

Kabrit lan kouri sove chak fwa li wè yon machin. Li pè pou’ l pa ale nan prizon akòz lajan li dwe an.

Chèvre fuit le son d’une voiture. Elle a peur qu’elle soit arrêtée pour ne pas avoir payé son tarif.


Bèf lan li menm pa gen pwoblèm lè li wè yon machin. Li pran tan li pou li travèse lari a kè pòpòz paske li konnen ke li peye tout pri transpò a.

Bèf lan li menm pa gen pwoblèm lè li wè yon machin. Li pran tan li pou li travèse lari a kè pòpòz paske li konnen ke li peye tout pri transpò a.

Et Vache n’est pas gênée quand une voiture arrive. Vache prend son temps pour traverser la rue parce qu’elle sait qu’elle a payé son tarif en intégralité.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: ACE Haiti-University of Notre Dame USA
Language: Haitian
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF