Ιστορίες για την Ελλάδα

Τουρκικά - Επίπεδο 2

Mum çocuklar

Επίπεδο 2

Tingi ve inekler

Επίπεδο 2

Muz satıcısı Tom

Επίπεδο 2

Karar

Επίπεδο 2

Ceza

Επίπεδο 2

Çok uzun bir adam

Επίπεδο 2