Ιστορίες για την Ελλάδα

Πολωνικά - Επίπεδο 1

Lubię czytać!

Επίπεδο 1

Liczymy zwierzęta

Επίπεδο 1

Uczucia

Επίπεδο 1

Ogień

Επίπεδο 1

Głodny krokodyl

Επίπεδο 1

Mundurki szkolne

Επίπεδο 1

Włosy

Επίπεδο 1

Dwa

Επίπεδο 1

Książka o pogodzie

Επίπεδο 1

Leniwy młodszy brat

Επίπεδο 1

Gotowanie

Επίπεδο 1

Co robisz?

Επίπεδο 1

Gdzie jest mój kot?

Επίπεδο 1

Moje ciało

Επίπεδο 1