Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Niños de cera Παιδιά από κερί

Κείμενο Southern African Folktale

Εικονογράφηση Wiehan de Jager

Μετάφραση Karina Vásquez

Ανάγνωση Áurea Vericat

Γλώσσα ισπανικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


Había una vez una familia que vivía muy feliz.

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε μια ευτυχισμένη οικογένεια.


Nunca peleaban. Los hijos ayudaban a sus padres en el hogar y en los huertos.

Αυτοί ποτέ δεν τσακώθηκαν μεταξύ τους. Βοηθούσαν τους γονείς τους στο σπίτι και στα κτήματα.


Pero tenían prohibido acercarse al fuego.

Αλλά δεν επιτρεπόταν να πάνε κοντά στη φωτιά.


Tenían que hacer todo su trabajo por las noches. ¡Porque eran niños de cera!

Έπρεπε να κάνουν όλη τη δουλειά τους μέσα στη νύχτα. Επειδή ήταν αυτοί φτιαγμένοι από κερί.


Pero uno de los chicos sentía un fuerte deseo por salir a la luz del sol.

Αλλά ένα από τα αγόρια θέλησε να βγει έξω στο φως του ήλιου.


Un día su deseo fue muy fuerte. Sus hermanos le advirtieron que no lo hiciera…

Μια μέρα η θέληση του ήταν πολύ δυνατή. Τα αδέρφια του τον προειδοποίησαν…


¡Pero ya era tarde! Se derritió con el calor del sol.

Αλλά ήταν πολύ αργά! Αυτός έλιωσε στον ζεστό ήλιο.


Los niños de cera se entristecieron de ver a su hermano derritiéndose.

Τα κέρινα παιδιά ήταν τόσο λυπημένα να βλέπουν τον αδερφό τους να λιώνει.


Pero hicieron un plan. Tomaron los restos de cera derretida y le dieron la forma de un ave.

Αλλά έκαναν ένα σχέδιο. Σχημάτισαν το κομμάτι του λιωμένου κεριού σε ένα πουλί.


Llevaron a su hermano ave a lo alto de una montaña.

Πήραν το πουλί αδερφό τους πάνω σε ένα ψηλό βουνό.


Y cuando salió el sol, el ave se fue volando y cantando con la luz del amanecer.

Και καθώς ο ήλιος ανέβαινε, αυτός πέταξε μακριά τραγουδώντας μέσα στο πρωινό φως.


Κείμενο: Southern African Folktale
Εικονογράφηση: Wiehan de Jager
Μετάφραση: Karina Vásquez
Ανάγνωση: Áurea Vericat
Γλώσσα: ισπανικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Children of wax από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF