Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

La decisión Απόφαση

Κείμενο Ursula Nafula

Εικονογράφηση Vusi Malindi

Μετάφραση Karina Vásquez

Ανάγνωση Áurea Vericat

Γλώσσα ισπανικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


Mi pueblo tenía muchos problemas. Hacíamos una larga fila para recolectar agua de una llave.

Το χωριό μου είχε πολλά προβλήματα. Κάναμε μια μακριά γραμμή για να φέρουμε νερό από μια βρύση.


Esperábamos la comida que otros donaban.

Περιμέναμε για τρόφιμα δωρισμένα από άλλους.


Cerrábamos con llave nuestras casas temprano por los ladrones.

Κλειδώσαμε τα σπίτια μας νωρίς εξαιτίας των κλεφτών.


Muchos niños abandonaban la escuela.

Πολλά παιδιά εγκατέλειψαν το σχολείο.


Las chicas jóvenes trabajaban como sirvientas en otros pueblos.

Νεαρά κορίτσια δούλεψαν ως υπηρέτριες σε άλλα χωριά.


Los chicos jóvenes daban vueltas en el pueblo mientras otros trabajaban en granjas.

Νεαρά αγόρια περιπλανήθηκαν γύρω στο χωριό ενώ άλλοι δούλεψαν στα κτήματα ανθρώπων.


Cuando el viento soplaba, residuos de papel quedaban colgando en los árboles y cercas.

Όταν ο αέρας φύσηξε, τα παλιόχαρτα κρεμάστηκαν στα δέντρα και τους φράχτες.


La gente se cortaba con vidrios rotos que habían sido tirados descuidadamente.

Πολλοί κόπηκαν από σπασμένο γυαλί που πετάχτηκε απρόσεκτα.


Hasta que un día, las llaves se secaron y nuestros contenedores quedaron vacíos.

Τότε μια μέρα, η βρύση στέρεψε και τα δοχεία μας άδειασαν.


Mi padre recorrió todas las casas pidiéndole a la gente que asistiera a una reunión en la villa.

Ο πατέρας μου περπάτησε από σπίτι σε σπίτι ζητώντας από τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν μια συνάντηση του χωριού.


La gente se reunió debajo de un árbol grande para escuchar.

Όλοι συγκεντρώθηκαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο και άκουσαν.


Mi padre se puso de pie y dijo, “Necesitamos trabajar juntos para resolver nuestros problemas.”

Ο πατέρας μου σηκώθηκε και είπε: «Εμείς χρειάζεται να δουλέψουμε όλοι μαζί για να λύσουμε τα προβλήματα μας».


Juma, quien tenía ocho años y estaba sentado en un tronco de un árbol, gritó, “¡Yo puedo ayudar limpiando!”

Ο οκτάχρονος Τζούμα, καθισμένος σε ένα κορμό δέντρου φώναξε: «Εγώ μπορώ να βοηθήσω στο καθάρισμα».


Una mujer dijo, “Las mujeres pueden reunirse conmigo para cultivar alimentos.”

Μια γυναίκα είπε: «Οι γυναίκες μπορούν να έρθουν μαζί μου να καλλιεργήσουμε τρόφιμα».


Otro hombre se puso de pie y dijo, “Los hombres construiremos un pozo.”

Άλλος άντρας σηκώθηκε και είπε: «Οι άντρες θα σκάψουν ένα πηγάδι».


Todos juntos gritamos a una voz, “Nosotros debemos cambiar nuestras vidas.” Y desde ese día, todos trabajamos juntos para solucionar nuestros problemas.

Εμείς όλοι φωνάξαμε με μια φωνή: «Πρέπει να αλλάξουμε τις ζωές μας». Από εκείνη την ημέρα δουλέψαμε μαζί για να λύσουμε τα προβλήματα μας.


Κείμενο: Ursula Nafula
Εικονογράφηση: Vusi Malindi
Μετάφραση: Karina Vásquez
Ανάγνωση: Áurea Vericat
Γλώσσα: ισπανικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Decision από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF