Download PDF
Back to stories list

Kinderen van was Crianças de cera

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Thomas Depoortere

Language neerlandês

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Er was eens een gelukkig gezin.

Era uma vez uma família feliz.


Ze vochten nooit met elkaar. Ze hielpen hun ouders thuis en op het veld.

Eles nunca brigavam um com o outro. Ajudavam seus pais em casa e no campo.


Maar ze mochten niet in de buurt van vuur komen.

Mas estavam proibidos de chegar perto do fogo.


Ze moesten all hun werk ‘s nachts doen. Want ze waren gemaakt van was!

Eles tinha que fazer todo seus trabalhos durante a noite, porque eram feitos de cera.


Maar één van de jongens wilde naar buiten in het zonlicht.

Mas um dos meninos desejava sair à luz do dia.


Op een dag was het verlangen te sterk. Zijn broers waarschuwden hem…

Um dia esse desejo estava muito forte. Seus irmãos o avisaram…


Maar het was te laat! Hij smolt in de hete zon.

Mas era tarde demais! Ele derreteu com o calor do sol.


De wassen kinderen waren zo verdrietig toen ze hun broer zagen wegsmelten.

As crianças de cera ficaram muito tristes vendo seu irmão derretendo.


Maar ze hadden een plan. Ze boetseerden de gesmolten was in de vorm van een vogel.

Mas tiveram um plano. Moldaram o pedaço de cera derretida em cima de um pássaro.


Ze namen hun vogelbroer mee naar een hoge berg.

Levaram o irmão pássaro numa montanha bem alta.


En toen de zon opkwam vloog hij zingend het morgenlicht in.

E quando o sol se levantou, ele saiu voando, cantando sob a luz da manhã.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Thomas Depoortere
Language: neerlandês
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Atribuição 3.0 Não Adaptada.
Options
Back to stories list Download PDF