Back to stories list

Muz satıcısı Tom Tom the banana seller

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Leyla Tekül

Read by Leyla Tekül

Language Turkish

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tom bir tepsi dolusu olgun muz taşıyor.

Tom carries a tray of ripe bananas.


Tom muzları satmak için pazara gidiyor.

Tom goes to the market to sell bananas.


Pazardaki insanlar meyve alıyorlar.

People at the market are buying fruit.


Ama hiç kimse Tom’un muzlarını almıyor.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.


“Bizim mahallede muzu sadece kadınlar satar,” diyor müşteriler. “Bu ne biçim bir adam?” diye soruyorlar.

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.


Ama Tom yılmıyor ve sesleniyor “Muzlarımdan alın, muzlarım tatlı ve olgun!”

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”


Bir kadın bir hevenk muz seçiyor tepsiden. Muzlara dikkatlice bakıyor.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.


Ve kadın muzları alıyor.

The woman buys the bananas.


Başkaları da gelmeye başlıyor. Onlar da Tom’un muzlarını alıp yiyorlar.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.


Az sonra tepsi boşalıyor. Tom kazandığı paraları sayıyor.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.


Sonra Tom sabun, şeker ve ekmek alıyor. Ve aldıklarını tepsiye koyuyor.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.


Tom tepsiyi başının üstünde dengeliyor ve evine gidiyor.

Tom balances the tray on his head and goes home.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Leyla Tekül
Read by: Leyla Tekül
Language: Turkish
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF