Back to stories list

Tingi ve inekler Tingi and the cows

Written by Ingrid Schechter

Illustrated by Ingrid Schechter

Translated by Leyla Tekül

Read by Leyla Tekül

Language Turkish

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tingi büyükannesiyle yaşıyormuş.

Tingi lived with his grandmother.


Onunla beraber ineklere bakıyor, onlara göz kulak oluyormuş.

He used to look after the cows with her.


Bir gün askerler gelmiş.

One day the soldiers came.


İnekleri alıp götürmüşler.

They took the cows away.


Tingi ve büyükannesi kaçıp saklanmışlar.

Tingi and his grandmother ran away and hid.


Geceye kadar ormanda saklanmışlar.

They hid in the bush until night.


Sonra askerler geri gelmiş.

Then the soldiers came back.


Büyükannesi Tingi’yi yaprakların altına saklamış.

Grandmother hid Tingi under the leaves.


Askerlerden biri ayağını tam onun üstüne basmış, ama o hiç kımıldamamış.

One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.


Tehlike geçtiğinde, Tingi ve büyükannesi tekrar ortaya çıkmışlar.

When it was safe, Tingi and his grandmother came out.


Yavaşça, dikkatle ve sessizce evlerine doğru hareket etmişler.

They crept home very quietly.


Written by: Ingrid Schechter
Illustrated by: Ingrid Schechter
Translated by: Leyla Tekül
Read by: Leyla Tekül
Language: Turkish
Level: Level 2
Source: Tingi and the Cows from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF