Back to stories list

Karar Decision

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Nahide Büşra Ertekin

Read by Leyla Tekül

Language Turkish

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Benim köyümün bir sürü problemi vardı. Bir musluktan su doldurmak için uzun bir kuyruk oluştururduk.

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.


Diğerleri tarafından bağışlanan yiyecek için beklerdik.

We waited for food donated by others.


Hırsızlardan dolayı evlerimizi erkenden kilitlerdik.

We locked our houses early because of thieves.


Bir sürü çocuk okuldan ayrılırdı.

Many children dropped out of school.


Genç kızlar diğer köylerde hizmetçi olarak çalışırdı.

Young girls worked as maids in other villages.


Diğerleri, insanların çiftliklerinde çalışırlarken, genç oğlanlar köyde aylak aylak dolaşırlardı.

Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.


Rüzgar estiğinde atık kağıtlar ağaçlara ve çitlere takılırdı.

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.


İnsanlar dikkatsizce atılan kırık camlar yüzünden bir yerlerini keserlerdi.

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.


Ardından bir gün, musluk kurudu ve bizim kaplarımız boştu.

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.


Babam evden eve dolaşarak insanları köy toplantısına katılmaları için çağırdı.

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.


İnsanlar büyük bir ağacın altında toplandılar ve dinlediler.

People gathered under a big tree and listened.


Babam ayağa kalktı ve dedi ki “Problemlerimizi çözmek için birlikte çalışmalıyız.”

My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”


Sekiz yaşındaki Juma, bir ağacın dalında oturarak bağırdı, “Ben temizleme de yardım edebilirim.”

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”


Bir kadın dedi ki “Kadınlar yiyecek yetiştirme de bana katılabilirler.”

One woman said, “The women can join me to grow food.”


Başka bir adam kalktı ve dedi ki, “Erkekler kuyu açacaklar.”

Another man stood up and said, “The men will dig a well.”


Hepimiz bir ağızdan bağırdık, “Hayatlarımızı değiştirmek zorundayız.” O günden itibaren problemlerimizi çözmek için hep birlikte çalıştık.

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Nahide Büşra Ertekin
Read by: Leyla Tekül
Language: Turkish
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF