Download PDF
Back to stories list

Au Pi Ii Elirigabe Chicken and Millipede Kuku na Jongoo

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Winny Asara

Language Lugbarati

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Au piyi andra Eliriga be agyii ni. Te yii andra abala bay ii ma eselea saaru. Odu azi alu muu mupira avi nezu adi ni mupira avi onyiru ndeni ri ya.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.

Kuku na Jongoo walikuwa marafiki. Ila walikuwa wanashindana kila mara. Siku moja wakaamua kucheza mpira wa miguu ili waweze kubaini nani alikuwa mchezaji bora zaidi.


Mu mupira pari aa ra, edo muipora avi. Au ma ongu ci te Eliriga ma ongu ndeni. Au ni mupira gbaa re te Eliriga ni mupira gbaa re ndeni. Au ma asi edo eca onzi.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.

Wakaenda uwanjani na wakaanza kucheza. Kuku alikuwa na kasi ila Jongoo alikuwa na kasi zaidi. Kuku alipiga mpira mbali, ila Jongoo alipiga mbali zaidi. Kuku akaanza kupandwa na hasira.


Asi di yo yii ma ogbaa penati ii. Oko ni Eliriga edo mupira bii goli ru ni. Au su lu mupira alu toko. Da vutia Au oja ii goli mupira bipiri ru.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.

Wakaamua kupigiana penati. Jongoo akaenda golini. Kuku alifunga goli moja pekee. Ikawa zamu ya kuku kwenda golini.


Eliriga gbaa miupira pasi mupira fi ra. Eliriga otruu mupira, su mupira ra. Eliriga sii mupira dri si mupira fi ra. Eliriga su mupira towi.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.

Jongoo alipiga mpira akafunga. Jongoo akapiga chenga akafunga. Jongoo akapiga kichwa akafunga. Jongoo akafunga magoli matano.


Awoko nya Au ni saaru Eliriga ni ii nde ri si. Au leni andraa ba ma nde ii ku. Eliriga edo Au ni gu awoko ni ii ma agyi ni nyaleri si.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.

Kuku akakasirika kwa kuwa amefungwa. Hakuwa mshindani mzuri. Jongoo akaanza kucheka kwa sababu rafiki yake alikuwa analalamika.


Awoko nya Au ni saaru, zi ii ma ti ambu kii eliriga ni ii ma alea.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.

Kuku alipatwa na hasira kiasi kwamba akafungua mdomo wake mkubwa na akammeza Jongoo.


Au ni mu ria akua fuki dri Eliriga ma andri be. Eliriga ma andri nga Au ni zi “I nee ma mva ray a?” Au ovu ciri. Eliriga ma andri eca orate si.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.

Kuku alipokuwa anarudi nyumbani alikutana na Mama yake Jongoo. Mama Jongoo akamuuliza, “Umemwona mwanangu?” Kuku hakujibu kitu. Mama Jongoo akapatwa na wasiwasi.


Eliriga ma andri eri oduko azini gaa ni “mama eko maa azaa fo!” One angu tit e oduko nde ri efu engazu Au ma alea.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.

Mama Jongoo akasikia sauti kwa mbali. “Nisaidie mama!” ile sauti ililia. Mama Jongoo akaangalia huku na kule na kusikiliza kwa makini. Sauti ilitokea tumboni mwa kuku.


Eliriga ma andri tre okposi “Mi ayu mi ma ondua ndu ri!” Eliriga eco azaanga onzi ni ofu ra azini yi vini fe mi tile ni acu ra. Au eca azoru.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.

Mama Jongoo alipiga kelele, “Tumia nguvu yako ya kipekee mwanangu!” Majongoo wanaweza kutoa harufu mbaya na ladha ya ajabu. Kuku akaanza kujisikia mgonjwa.


Au duu ti, kii ii ma alea, wii di amve. Coo omvu, gaa ekele, Eliriga ma aji ngu drinia azini tinia anzirikana ru!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!

Kuku akabeuwa. Akameza mate na kutema. Halafu akapiga chafya na kukohoa. Akakohoa tena. Jongoo alimfanya ajisikie vibaya.


Au ga ekele kpere eri ni Eliriga ni ega ria amve. Eliriga pi yii ii ma mva be gaa di pati sia yii zizu.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

Kuku alikohoa, hadi akamtema jongoo aliyekuwa tumboni mwake. Mama Jongoo na mwanaye wakakwea mti kujificha.


Edo zu odu da si kpere andru si Eliriga piyi Au be aribo ni.

From that time, chickens and millipedes were enemies.

Tangu hapo, Kuku na Jongoo ni maadui.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Winny Asara
Language: Lugbarati
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF