Download PDF
Back to stories list

Ibio pi Ondoa be Anansi and Wisdom Anansi na hekima

Written by Ghanaian folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Doris Maandebo

Language Lugbarati

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndra drio risi ‘ba azini ni ni ndra e’yo aluni ku. ‘Ba azi ni ni ndra ori saza ni ya, kani bongo soza ni ya, kani ata cumacuma edeza ni yaani aluni ku. Te ondoa dria ndra mungu mungua a’a pi ‘bua iriti alea ri vu. Mba ndra ondoa ma ta kilili emvua alea.

Long long ago people didn’t know anything. They didn’t know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.

Hapo zamani za kale, watu hawakujua chochote. Hawakujua kupanda mimea, hawakujua kushona nguo, wala hawakujua kuunda zana za chuma. Nyame, mungu aliyekuwa mbinguni, ndiye aliyekuwa mwenye hekima zote za dunia. Alihifadhi hekima hiyo kwenye chungu cha udongo.


O’du alu mungu mungua ‘da ega e’yo emvua ondoa be ri fezu Ibio dri. O’du dria Ibio ka angu ne emvua ‘nde ma alea ‘bo eri e’yo azi o’di ni oni te. E’yo ‘da ndri di Ibio ni fudri ci.

One day, Nyame decided that he would give the pot of wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay pot, he learned something new. It was so exciting!

Siku moja, Nyame aliamua kumpa Anansi chungu hicho cha hekima. Kila Anansi alipotazama ndani ya chungu cha udongo, alijifunza jambo jipya. Alifurahi sana!


Ibio endra be tu ri e’do e’yo ega kini, “ma nga emvua ‘di ma ta mba kilili pati ezu ni ma sia ‘bua ‘dale. Eri nga di ovu pi mani a’dule. Ede di wizi izu ra, tra eri emvua ‘da ma rua kurumu, ombe di eri ima alea. E’do di tu pati sia. Te pati tuza emvu be alea ri eca erini ewa ewa. Emvua ri eri kumuti ogba ogba.

Greedy Anansi thought, “I’ll keep the pot safe at the top of a tall tree. Then I can have it all to myself!” He spun a long thread, wound it round the clay pot, and tied it to his stomach. He began to climb the tree. But it was hard climbing the tree with the pot bumping him in the knees all the time.

Anansi mlafi alinong’ona moyoni, “Nitakificha chungu hiki juu ya mti mrefu ili nikifaidi mwenyewe.” Akasokota uzi mrefu na kuuzungusha kwenye chungu. Kisha, akajifunga tumboni. Akaanza kupanda kwenye mti. Lakini ilikuwa vigumu kupanda kwenye mti huku chungu kikimgonga magotini kila mara.


Ibio ni ri ria dri ci ria ‘dile, eri ma mvi gaa ri so de pa pati etia, ri ima ati ni ne. Nga ‘yo ima ati ni kini, “Cika te mini emvua ‘di ombezu mi ma ngukua ka mini tuzu ndo kuya?” Ibio o’bi di emvua nde oti ima ngukua ra, nga di pati tuza esu ewa kokoru.

All the time Anansi’s young son had been standing at the bottom of the tree watching. He said, “Wouldn’t it be easier to climb if you tied the pot to your back instead?” Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back, and it really was a lot easier.

Wakati huo wote, mwanawe alikuwa amesimama chini ya ule mti akimtazama baba yake. Akamwambia, “Baba, si ingekuwa rahisi kupanda endapo ungekifungia chungu mgongoni?” Basi Anansi akajaribu kukifungia chungu kilichojaa hekima mgongoni mwake, na kweli ikawa rahisi zaidi.


Ca di pati sia ‘bua lilia‘daa mbele ru. Te e’do e’yo ega kini, “ Ma ta ce mbele ni ovu ondoa dria be ma ‘i ya ri, te ma mvi ni ‘di mani ondoru nde ni ‘doo!” Awoko nya Ibio ni e’yo ‘disi ra e’be emvua ‘da pati sia ri si vaa.

In no time he reached the top of the tree. But then he stopped and thought, “I’m supposed to be the one with all the wisdom, and here my son was cleverer than me!” Anansi was so angry about this that he threw the clay pot down out of the tree.

Punde tu alipofika juu ya mti, aliwaza, “Natakiwa kuwa ndiye mwenye hekima zote, lakini hapa mwanangu ndiye mwenye akili kuliko mimi.” Anansi alikasirishwa sana kiasi kwamba alikitupa kile chungu chini ya mti.


Emvua nde andi ‘i kpelekpele. Ondoa nga di ‘i ere‘ba dria yi vu. ‘Ba dria oni di amvu ‘yazu, bongo sozu, cumacuma yi edezu, azi ndundu ‘bayini ngale doria ra ‘diyi yezu.

It smashed into pieces on the ground. The wisdom was free for everyone to share. And that is how people learned to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the other things that people know how to do.

Chungu kilivunjika vipandevipande pale chini. Hekima zikawa za bure kwa mtu yeyote kujichukulia. Na hivyo ndivyo watu walivyojifunza kulima, kushona nguo, kuunda zana za chuma, na mambo yote mengine ambayo watu wanajua kuyafanya.


Written by: Ghanaian folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Doris Maandebo
Language: Lugbarati
Level: Level 3
Source: Anansi and Wisdom from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF