Download PDF
Back to stories list

Watoto wa nta Watoto wa nta

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Mutugi Kamundi

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Hapo zamani za kale, paliishi familia yenye furaha.

Hapo zamani za kale, paliishi familia yenye furaha.


Hawakugombana hata kidogo. Watoto waliwasaidia wazazi nyumbani na shambani.

Hawakugombana hata kidogo. Watoto waliwasaidia wazazi nyumbani na shambani.


Lakini, walikatazwa kwenda karibu na moto.

Lakini, walikatazwa kwenda karibu na moto.


Walifanya kazi zao zote usiku. Hii ni kwa sababu walikuwa wameumbwa kwa nta.

Walifanya kazi zao zote usiku. Hii ni kwa sababu walikuwa wameumbwa kwa nta.


Lakini, kijana mmoja alitamani kwenda nje wakati wa mchana.

Lakini, kijana mmoja alitamani kwenda nje wakati wa mchana.


Siku moja tamaa ya kwenda nje ikazidi. Wenzake wakamwonya asiende juani. Lakini, hakusikia.

Siku moja tamaa ya kwenda nje ikazidi. Wenzake wakamwonya asiende juani. Lakini, hakusikia.


Aliyeyuka kwa sababu joto lilikuwa kali.

Aliyeyuka kwa sababu joto lilikuwa kali.


Watoto wa nta walihuzunika walipoona kaka yao akiyeyuka.

Watoto wa nta walihuzunika walipoona kaka yao akiyeyuka.


Wakapanga jambo fulani. Walichukua nta iliyoyeyuka wakatengeza ndege.

Wakapanga jambo fulani. Walichukua nta iliyoyeyuka wakatengeza ndege.


Wakamweka ndege huyo juu ya mlima mrefu.

Wakamweka ndege huyo juu ya mlima mrefu.


Jua lilipochomoza asubuhi, akapeperuka akiimba kwa furaha.

Jua lilipochomoza asubuhi, akapeperuka akiimba kwa furaha.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Mutugi Kamundi
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF