Téléchargement PDF
Retour à la liste des contes

Si Tingi at ang mga Baka Tingi et les vaches

Écrit par Ingrid Schechter

Illustré par Ingrid Schechter

Traduit par Karla Comanda

Lu par La Trinidad Mina

Langue tagalog

Niveau Niveau 2

Lire l’histoire en entier

Vitesse de lecture

Lecture automatique du conte


Nanirahan si Tingi kasama ng Lola niya.

Tingi vivait avec sa grand-mère.


Magkasama nilang inalagaan ang mga baka.

Il gardait les vaches avec elle.


Isang araw, dumating ang mga sundalo.

Un jour, des soldats arrivèrent.


Dinakip nila ang mga baka.

Ils emmenèrent les vaches.


Tumakas si Tingi at ang Lola niya at sila’y nagtago.

Tingi et sa grand-mère se sauvèrent et se cachèrent.


Nagtago sila sa palumpong hanggang gabi.

Ils restèrent cachés dans des buissons jusqu’au soir.


Pagkatapos, bumalik ang mga sundalo.

Puis les soldats revinrent.


Itinago ni Lola si Tingi sa ilalim ng mga dahon.

La grand-mère de Tingi recouvrit alors leurs corps de feuilles.


Inapakan ng isa sa mga sundalo si Tingi, pero hindi siya kumibo.

Un des soldats marcha sur Tingi, mais celui-ci ne réagit pas.


Noong alam nilang ligtas na, lumabas si Tingi at ang Lola niya.

Quand il n’y eut plus de danger, Tingi et sa grand-mère se relevèrent.


Tahimik silang gumapang pabalik ng tahanan nila.

Ils revinrent chez eux sans faire le moindre bruit.


Écrit par: Ingrid Schechter
Illustré par: Ingrid Schechter
Traduit par: Karla Comanda
Lu par: La Trinidad Mina
Langue: tagalog
Niveau: Niveau 2
Source: Tingi and the Cows du Livre de contes africains
Licence de Creative Commons
Ce travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé.
Options
Retour à la liste des contes Téléchargement PDF