Téléchargement PDF
Retour à la liste des contes

Magaling si Zama! Zama est formidable !

Écrit par Michael Oguttu

Illustré par Vusi Malindi

Traduit par Karla Comanda

Lu par La Trinidad Mina

Langue tagalog

Niveau Niveau 2

Lire l’histoire en entier

Vitesse de lecture

Lecture automatique du conte


Tanghali nang magising ang nakababata kong kapatid. Maaga akong gumigising, dahil magaling ako!

Mon petit frère dort très tard. Je me réveille tôt, parce que je suis formidable !


Ako ang nagpapapasok ng araw sa amin.

Je suis celle qui laisse entrer le soleil.


“Ikaw ang aking tala sa umaga,” sabi ni Ma.

« Tu es mon étoile du matin, » me dit maman.


Ako nang nagpapaligo sa sarili ko. Hindi ko na kailangan ng tulong.

Je me lave, je n’ai pas besoin d’aide.


Natitiis ko ang malamig na tubig at ang asul na mabahong sabon.

Je peux m’adapter à de l’eau froide et du savon bleu malodorant.


Paalala ni Ma, “‘Wag kalimutan ang ngipin!” Sagot ko, “Hindi, hinding-hindi!”

Maman me rappelle, « N’oublie pas tes dents. » Je réponds, « Jamais, pas moi ! »


Pagkatapos maligo, binabati ko sina Lolo at Tita at hinahangad ang isang magandang araw para sa kanila.

Après m’être lavée, j’accueille grand-papa et tantine et je leur souhaite une bonne journée.


Pagkatapos, binibihisan ko ang sarili ko. “Malaki na ako, Ma,” sabi ko.

Ensuite, je m’habille, « Je suis grande maintenant maman, » dis-je.


Kaya ko nang magbutones at magsapatos mag-isa.

Je peux attacher mes boutons et boucler mes chaussures.


At sinisigurado kong alam ng nakababata kong kapatid ang mga balita sa paaralan.

Et je m’assure que mon petit frère connaît toutes les nouvelles de l’école.


Lagi kong pinagbubutihan sa klase.

En classe je fais de mon mieux de toutes les façons possibles.


Ginagawa ko ang mga mabubuting bagay na ito araw-araw. Pero ang pinakagusto kong gawin ay maglaro nang maglaro!

Je fais toutes ces bonnes choses chaque jour. Mais la chose que j’aime le mieux, c’est de jouer et jouer encore!


Écrit par: Michael Oguttu
Illustré par: Vusi Malindi
Traduit par: Karla Comanda
Lu par: La Trinidad Mina
Langue: tagalog
Niveau: Niveau 2
Source: Zama is great! du Livre de contes africains
Licence de Creative Commons
Ce travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé.
Options
Retour à la liste des contes Téléchargement PDF