Download PDF
Back to stories list

Zama rất ngoan! Zama is great! Zama est formidable !

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Em trai tôi ngủ dậy rất trễ. Tôi ngủ dậy sớm, bởi vì tôi ngoan!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Mon petit frère dort très tard. Je me réveille tôt, parce que je suis formidable !


Tôi là người mở cửa đón ánh mặt trời.

I am the one who lets in the sun.

Je suis celle qui laisse entrer le soleil.


Mẹ nói, “Con là ngôi sao buổi sáng của mẹ.”

“You’re my morning star,” says Ma.

« Tu es mon étoile du matin, » me dit maman.


Tôi tự tắm mà không cần ai giúp.

I wash myself, I don’t need any help.

Je me lave, je n’ai pas besoin d’aide.


Tôi có thể chịu được nước lạnh và xà bông màu xanh có mùi.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

Je peux m’adapter à de l’eau froide et du savon bleu malodorant.


Mẹ nhắc, “Đừng quên đánh răng nhé.” Tôi nói, “Con thì không bao giờ.”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Maman me rappelle, « N’oublie pas tes dents. » Je réponds, « Jamais, pas moi ! »


Sau khi rửa ráy, tôi chào ông và dì, và chúc họ có một ngày tốt lành.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Après m’être lavée, j’accueille grand-papa et tantine et je leur souhaite une bonne journée.


Sau đó, tôi tự mặc quần áo. Tôi nói, “Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn rồi.”

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Ensuite, je m’habille, « Je suis grande maintenant maman, » dis-je.


Tôi có thể xài nút áo và cột giày.

I can close my buttons and buckle my shoes.

Je peux attacher mes boutons et boucler mes chaussures.


Và tôi bảo đảm là em trai tôi biết hết tin tức trong trường.

And I make sure little brother knows all the school news.

Et je m’assure que mon petit frère connaît toutes les nouvelles de l’école.


Mỗi ngày trong lớp, tôi đều cố gắng hết sức.

In class I do my best in every way.

En classe je fais de mon mieux de toutes les façons possibles.


Mỗi ngày tôi đều làm những điều tốt này. Nhưng điều mà tôi thích nhất là chơi!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Je fais toutes ces bonnes choses chaque jour. Mais la chose que j’aime le mieux, c’est de jouer et jouer encore!


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF