Download PDF
Back to stories list

Dê, Chó, và Bò Goat, Dog and Cow Chèvre, Chien et Vache

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Phuong Nguyen

Language Vietnamese

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.

Autoplay story


Dê, Chó, và Bò là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, họ bắt đầu một chuyến hành trình bằng tắc-xi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

Chèvre, Chien et Vache étaient de très bons amis. Un jour ils firent un voyage en taxi.


Khi họ kết thúc chuyến hành trình, bác tài xế bảo họ trả tiền phí. Bò trả tiền phí.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Quand ils atteignirent la fin de leur voyage, le chauffeur leur demanda de payer leurs tarifs. Vache paya son tarif.


Chó trả nhiều hơn một tí, vì bạn ấy không có đúng số tiền phải trả.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

Chien paya un petit peu plus parce qu’il n’avait pas la monnaie exacte.


Bác tài xế chuẩn bị trả tiền thừa cho Chó thì Dê chạy đi mất mà không trả tiền gì cả.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

Le chauffeur était prêt à donner Chien sa monnaie quand Chèvre est partie sans payer du tout.


Bác tài xế rất bực mình. Bác ấy bèn chạy đi mà không trả lại tiền thừa cho Chó.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

Le chauffeur était très contrarié. Il partit sans donner Chien sa monnaie.


Đó là lí do vì sao đến tận ngày nay, Chó hay chạy theo xe và luôn nhìn vào trong để tìm bác tài xế vẫn nợ tiền thừa của bạn.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Voilà pourquoi, même aujourd’hui, Chien court vers une voiture pour jeter un coup d’œil à l’intérieur et trouver le chauffeur qui lui doit sa monnaie.


Dê thì chạy mất khi nghe tiếng xe. Bạn ấy sợ là sẽ bị bắt vì không trả tiền phí.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

Chèvre fuit le son d’une voiture. Elle a peur qu’elle soit arrêtée pour ne pas avoir payé son tarif.


Còn Bò thì chẳng bận tâm gì khi xe chạy đến. Bò cứ thủng thẳng băng qua đường vì bạn ấy biết là bạn đã trả đủ tiền phí rồi.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Et Vache n’est pas gênée quand une voiture arrive. Vache prend son temps pour traverser la rue parce qu’elle sait qu’elle a payé son tarif en intégralité.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese
Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF