Download PDF
Back to stories list

Magaling si Zama! Zama is great! Zama est formidable !

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Karla Comanda

Read by La Trinidad Mina

Language Tagalog

Level Level 2

Narrate full story

Autoplay story


Tanghali nang magising ang nakababata kong kapatid. Maaga akong gumigising, dahil magaling ako!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Mon petit frère dort très tard. Je me réveille tôt, parce que je suis formidable !


Ako ang nagpapapasok ng araw sa amin.

I am the one who lets in the sun.

Je suis celle qui laisse entrer le soleil.


“Ikaw ang aking tala sa umaga,” sabi ni Ma.

“You’re my morning star,” says Ma.

« Tu es mon étoile du matin, » me dit maman.


Ako nang nagpapaligo sa sarili ko. Hindi ko na kailangan ng tulong.

I wash myself, I don’t need any help.

Je me lave, je n’ai pas besoin d’aide.


Natitiis ko ang malamig na tubig at ang asul na mabahong sabon.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

Je peux m’adapter à de l’eau froide et du savon bleu malodorant.


Paalala ni Ma, “‘Wag kalimutan ang ngipin!” Sagot ko, “Hindi, hinding-hindi!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Maman me rappelle, « N’oublie pas tes dents. » Je réponds, « Jamais, pas moi ! »


Pagkatapos maligo, binabati ko sina Lolo at Tita at hinahangad ang isang magandang araw para sa kanila.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Après m’être lavée, j’accueille grand-papa et tantine et je leur souhaite une bonne journée.


Pagkatapos, binibihisan ko ang sarili ko. “Malaki na ako, Ma,” sabi ko.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Ensuite, je m’habille, « Je suis grande maintenant maman, » dis-je.


Kaya ko nang magbutones at magsapatos mag-isa.

I can close my buttons and buckle my shoes.

Je peux attacher mes boutons et boucler mes chaussures.


At sinisigurado kong alam ng nakababata kong kapatid ang mga balita sa paaralan.

And I make sure little brother knows all the school news.

Et je m’assure que mon petit frère connaît toutes les nouvelles de l’école.


Lagi kong pinagbubutihan sa klase.

In class I do my best in every way.

En classe je fais de mon mieux de toutes les façons possibles.


Ginagawa ko ang mga mabubuting bagay na ito araw-araw. Pero ang pinakagusto kong gawin ay maglaro nang maglaro!

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Je fais toutes ces bonnes choses chaque jour. Mais la chose que j’aime le mieux, c’est de jouer et jouer encore!


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Karla Comanda
Read by: La Trinidad Mina
Language: Tagalog
Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF