Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Нозибеле и три волосина Η Νοζιμπέλε και οι τρεις τρίχες

Κείμενο Tessa Welch

Εικονογράφηση Wiehan de Jager

Μετάφραση Ania Voznaia

Γλώσσα ρωσικά

Επίπεδο Επίπεδο 3

Αφήγηση της ιστορίας Ήχος ιστορίας ακόμη δεν είναι διαθέσιμος.


Однажды, три девушки пошли собирать хворост.

Πολύ καιρό πριν, τρία κορίτσια βγήκαν έξω για να μαζέψουν καυσόξυλα.


День был жаркий, и они пошли к реке купаться. Они играли, плескались и плавали в воде.

Ήταν μια ζεστή μέρα, και έτσι πήγαν κάτω στο ποτάμι να κολυμπήσουν. Έπαιξαν και βούτηξαν και κολύμπησαν μέσα στο νερό.


Вдруг, они увидели, что было уже темно. Они поспешили обратно в деревню.

Ξαφνικά, συνειδητοποίησαν ότι ήταν αργά. Γύρισαν γρήγορα πίσω στο χωριό.


Когда они были уже почти дома, Нозибеле потрогала шею. Она забыла своё ожерелье! “Пожалуйста, пойдёмте со мной!” просила она своих подруг. Но подруги сказали, что уже слишком поздно.

Όταν ήταν κοντά στο σπίτι, η Νοζιμπέλε έβαλε το χέρι της στο λαιμό της. Αυτή είχε ξεχάσει το κολιέ της! «Σας παρακαλώ ελάτε πάλι μαζί μου!» παρακάλεσε τις φίλες της. Αλλά οι φίλες της είπαν ότι ήταν πολύ αργά.


И Нозибеле пошла к реке одна. Она нашла свое ожерелье и поспешила домой. Но она потерялась в темноте.

Έτσι η Νοζιμπέλε πήγε πίσω στο ποτάμι μόνη της. Βρήκε το κολιέ της και έτρεξε σπίτι. Αλλά χάθηκε στο σκοτάδι.


Вдалеке она увидела свет из окон хижины. Она побежала к ней и постучала в дверь.

Σε απόσταση είδε φως να έρχεται από μια καλύβα. Έτρεξε προς αυτή και χτύπησε τη πόρτα.


Нозибеле удивилась когда дверь открыт пёс и спросил, “Что ты хочешь?” “Я заблудилась, и мне нужно место, чтобы поспать,” сказала Нозибеле. “Заходи, а то я укушу тебя!” сказал пёс. И Нозибеле зашла.

Προς έκπληξη της, ένας σκύλος άνοιξε την πόρτα και είπε: «Τι θέλεις;» «Έχω χαθεί και χρειάζομαι ένα μέρος να κοιμηθώ» είπε η Νοζιμπέλε. «Έλα μέσα, αλλιώς θα σε δαγκώσω!» είπε ο σκύλος. Έτσι η Νοζιμπέλε μπήκε μέσα.


Потом пёс сказал, “Готовь для меня!” “Но я никогда не готовила для собаки раньше,” ответила Нозибеле. “Готовь, или я укушу тебя!” сказал пёс. И Нозибеле приготовила псу обед.

Μετά ο σκύλος είπε: «Μαγείρεψε για μένα!» «Αλλά δεν έχω ποτέ μαγειρέψει για ένα σκύλο πριν» απάντησε αυτή. «Μαγείρεψε, αλλιώς θα σε δαγκώσω!» είπε ο σκύλος. Έτσι η Νοζιμπέλε μαγείρεψε λίγο φαγητό για το σκύλο.


Потом пёс сказал, “Застели мне постель!” Нозибеле ответила, “Я никогда не застилала постель для собаки.” “Застели постель, а то я укушу тебя!” сказал пёс. И Нозибеле застелила постель.

Μετά ο σκύλος είπε: «Στρώσε το κρεβάτι για μένα!» Η Νοζιμπέλε απάντησε: «Δεν έχω ποτέ στρώσει κρεβάτι για ένα σκύλο». «Στρώσε το κρεβάτι, αλλιώς θα σε δαγκώσω!» είπε ο σκύλος. Ετσι η Νοζιμπέλε έστρωσε το κρεβάτι.


Каждый день она готовила, подметала и стирала для собаки. А Однажды пёс сказал, “Нозибеле, сегодня я иду встречаться с друзьями. Подмети пол, приготовь обед и постирай до моего прихода.”

Κάθε μέρα αυτή έπρεπε να μαγειρέψει και να σκουπίσει και να πλύνει για το σκύλο. Μετά μια μέρα ο σκύλος είπε: «Νοζιμπέλε, σήμερα πρέπει να επισκεφτώ μερικούς φίλους. Σκούπισε το σπίτι, μαγείρεψε το φαγητό και πλύνε τα πράγματα μου πριν γυρίσω».


Как только пёс ушёл, Нозибеле вырвала у себя три волосины. Она положила одну волосину под кровать, одну за дверь, и третью в загон для скота.

Μόλις ο σκύλος είχε φύγει, η Νοζιμπέλε πήρε τρεις τρίχες από το κεφάλι της. Αυτή βάζει μια τρίχα κάτω από το κρεβάτι, μια πίσω από τη πόρτα, και μια μεσα στο φράχτη. Μετά έτρεξε σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορούσε.


Пёс пришёл домой и начал искать Нозибеле. “Нозибеле, где ты?” кричал он. “Я тут, под кроватью,” сказала первая волосина. “Я тут, за дверью,” сказала вторая волосина. “Я тут, в загоне для скота,” сказала третья волосина.

Όταν ο σκύλος γύρισε, έψαξε για τη Νοζιμπέλε. «Νοζιμπέλε, πού είσαι;» φώναξε. «Εδώ είμαι, κάτω από το κρεβάτι» είπε η πρώτη τρίχα. «Εδώ είμαι, πίσω από την πόρτα» είπε η δεύτερη τρίχα. «Εδώ είμαι, μέσα στο φράχτη» είπε η τρίτη τρίχα.


И пёс понял, что Нозибеле его обманула. Он побежал и прибежал к деревне. Но братья Нозибеле ждали его с большими палками. Пёс развернулся и убежал, и с тех пор его не видели.

Τότε ο σκύλος κατάλαβε ότι η Νοζιμπέλε τον είχε εξαπατήσει. Έτρεξε και έτρεξε λοιπόν όλο το δρόμο προς το χωριό. Αλλά τα αδέρφια της Νοζιμπέλε περίμεναν εκεί με μεγάλα ραβδιά. Ο σκύλος γύρισε και έφυγε και κανείς δεν τον έχει δει ποτέ από τότε.


Κείμενο: Tessa Welch
Εικονογράφηση: Wiehan de Jager
Μετάφραση: Ania Voznaia
Γλώσσα: ρωσικά
Επίπεδο: Επίπεδο 3
Πηγή: Nozibele and the three hairs από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Μη εισαγόμενο.
Διαβάστε περισσότερες ιστορίες στο επίπεδο 3:
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF