Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Decisioni Απόφαση

Κείμενο Ursula Nafula

Εικονογράφηση Vusi Malindi

Μετάφραση Laura Pighini

Ανάγνωση Sonia Pighini

Γλώσσα ιταλικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


Il mio villaggio aveva tanti problemi. Facevamo lunghe code per prendere l’acqua da un rubinetto.

Το χωριό μου είχε πολλά προβλήματα. Κάναμε μια μακριά γραμμή για να φέρουμε νερό από μια βρύση.


Aspettavamo che altri ci donassero cibo.

Περιμέναμε για τρόφιμα δωρισμένα από άλλους.


Chiudevamo a chiave le case molto presto a causa dei ladri.

Κλειδώσαμε τα σπίτια μας νωρίς εξαιτίας των κλεφτών.


Molti bambini lasciavano la scuola.

Πολλά παιδιά εγκατέλειψαν το σχολείο.


Le ragazze giovani lavoravano come serve negli altri villaggi.

Νεαρά κορίτσια δούλεψαν ως υπηρέτριες σε άλλα χωριά.


I ragazzi giovani vagavano per il villaggio mentre altri lavoravano nelle fattorie della gente.

Νεαρά αγόρια περιπλανήθηκαν γύρω στο χωριό ενώ άλλοι δούλεψαν στα κτήματα ανθρώπων.


Quando il vento soffiava, la spazzatura si impigliava su alberi e staccionate.

Όταν ο αέρας φύσηξε, τα παλιόχαρτα κρεμάστηκαν στα δέντρα και τους φράχτες.


La gente si tagliava con i pezzi di vetro che venivano buttati in giro con noncuranza.

Πολλοί κόπηκαν από σπασμένο γυαλί που πετάχτηκε απρόσεκτα.


Poi, un giorno, il rubinetto si seccò e i nostri contenitori furono vuoti.

Τότε μια μέρα, η βρύση στέρεψε και τα δοχεία μας άδειασαν.


Mio padre andò di casa in casa chiedendo alla gente di partecipare alla riunione del villaggio.

Ο πατέρας μου περπάτησε από σπίτι σε σπίτι ζητώντας από τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν μια συνάντηση του χωριού.


La gente si riunì sotto un grande albero e ascoltò.

Όλοι συγκεντρώθηκαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο και άκουσαν.


Mio padre si alzò e disse “Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i nostri problemi.”

Ο πατέρας μου σηκώθηκε και είπε: «Εμείς χρειάζεται να δουλέψουμε όλοι μαζί για να λύσουμε τα προβλήματα μας».


Una bimba di otto anni di nome Juma, che sedeva su un ramo, urlò: “Io posso aiutare a pulire.”

Ο οκτάχρονος Τζούμα, καθισμένος σε ένα κορμό δέντρου φώναξε: «Εγώ μπορώ να βοηθήσω στο καθάρισμα».


Un’altra donna disse “Le donne possono aiutarmi a coltivare il cibo.”

Μια γυναίκα είπε: «Οι γυναίκες μπορούν να έρθουν μαζί μου να καλλιεργήσουμε τρόφιμα».


Un altro uomo si alzò e disse “Anche gli uomini scaveranno.”

Άλλος άντρας σηκώθηκε και είπε: «Οι άντρες θα σκάψουν ένα πηγάδι».


Urlammo tutti all’unisono “Dobbiamo cambiare le nostre vite!” Da quel giorno lavorammo insieme per risolvere i nostri problemi.

Εμείς όλοι φωνάξαμε με μια φωνή: «Πρέπει να αλλάξουμε τις ζωές μας». Από εκείνη την ημέρα δουλέψαμε μαζί για να λύσουμε τα προβλήματα μας.


Κείμενο: Ursula Nafula
Εικονογράφηση: Vusi Malindi
Μετάφραση: Laura Pighini
Ανάγνωση: Sonia Pighini
Γλώσσα: ιταλικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Decision από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF