Λήψη PDF
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών

Kinder aus Wachs Παιδιά από κερί

Κείμενο Southern African Folktale

Εικονογράφηση Wiehan de Jager

Μετάφραση Anna Westpfahl

Ανάγνωση Jula Eberth

Γλώσσα γερμανικά

Επίπεδο Επίπεδο 2

Αφήγηση της ιστορίας

Ταχύτητα αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή


Es war einmal eine glückliche Familie.

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε μια ευτυχισμένη οικογένεια.


Sie stritten nie miteinander. Sie halfen ihren Eltern im Haus und auf den Feldern.

Αυτοί ποτέ δεν τσακώθηκαν μεταξύ τους. Βοηθούσαν τους γονείς τους στο σπίτι και στα κτήματα.


Aber sie durften nicht in die Nähe von Feuer.

Αλλά δεν επιτρεπόταν να πάνε κοντά στη φωτιά.


Sie mussten all ihre Arbeit nachts verrichten. Denn sie waren aus Wachs!

Έπρεπε να κάνουν όλη τη δουλειά τους μέσα στη νύχτα. Επειδή ήταν αυτοί φτιαγμένοι από κερί.


Aber einer der Jungen sehnte sich nach dem Sonnenlicht.

Αλλά ένα από τα αγόρια θέλησε να βγει έξω στο φως του ήλιου.


Eines Tages war die Sehnsucht zu groß. Seine Brüder warnten ihn …

Μια μέρα η θέληση του ήταν πολύ δυνατή. Τα αδέρφια του τον προειδοποίησαν…


Aber es war zu spät! Er schmolz in der heißen Sonne.

Αλλά ήταν πολύ αργά! Αυτός έλιωσε στον ζεστό ήλιο.


Die Wachskinder waren sehr traurig sehen zu müssen, wie ihr Bruder dahin schmolz.

Τα κέρινα παιδιά ήταν τόσο λυπημένα να βλέπουν τον αδερφό τους να λιώνει.


Aber sie schmiedeten einen Plan. Sie formten den geschmolzenen Wachsklumpen zu einem Vogel.

Αλλά έκαναν ένα σχέδιο. Σχημάτισαν το κομμάτι του λιωμένου κεριού σε ένα πουλί.


Sie brachten ihren Vogelbruder auf einen hohen Berg.

Πήραν το πουλί αδερφό τους πάνω σε ένα ψηλό βουνό.


Und als die Sonne aufging, flog er singend davon ins Morgenlicht.

Και καθώς ο ήλιος ανέβαινε, αυτός πέταξε μακριά τραγουδώντας μέσα στο πρωινό φως.


Κείμενο: Southern African Folktale
Εικονογράφηση: Wiehan de Jager
Μετάφραση: Anna Westpfahl
Ανάγνωση: Jula Eberth
Γλώσσα: γερμανικά
Επίπεδο: Επίπεδο 2
Πηγή: Children of wax από το Βιβλίο Αφρικανών Ιστοριών
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Μη εισαγόμενο.
Επιλογές
Επιστροφή στον κατάλογο ιστοριών Λήψη PDF