Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Dê, Chó, và Bò Ged, Hund og Ko

Skrevet af Fabian Wakholi

Illustreret af Marleen Visser, Ingrid Schechter

Oversat af Phuong Nguyen

Sprog vietnamesisk

Niveau Niveau 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Dê, Chó, và Bò là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, họ bắt đầu một chuyến hành trình bằng tắc-xi.

Ged, Hund og Ko var gode venner. En dag tog de på tur i en taxa.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.


Khi họ kết thúc chuyến hành trình, bác tài xế bảo họ trả tiền phí. Bò trả tiền phí.

Da de nåede frem, bad chaufføren dem om at betale for turen. Ko betalte for sin billet.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.


Chó trả nhiều hơn một tí, vì bạn ấy không có đúng số tiền phải trả.

Hund betalte lidt ekstra, for han havde ikke lige penge.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.


Bác tài xế chuẩn bị trả tiền thừa cho Chó thì Dê chạy đi mất mà không trả tiền gì cả.

Chaufføren skulle lige til at give Hund penge tilbage, da Ged løb væk uden at betale.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.


Bác tài xế rất bực mình. Bác ấy bèn chạy đi mà không trả lại tiền thừa cho Chó.

Chaufføren blev meget sur. Han kørte væk uden at give Hund penge tilbage.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.


Đó là lí do vì sao đến tận ngày nay, Chó hay chạy theo xe và luôn nhìn vào trong để tìm bác tài xế vẫn nợ tiền thừa của bạn.

Det er derfor, at Hund selv i dag løber efter biler og kigger ind i dem for at finde den chauffør, der skylder ham penge.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.


Dê thì chạy mất khi nghe tiếng xe. Bạn ấy sợ là sẽ bị bắt vì không trả tiền phí.

Ged løber væk, når hun hører lyden af en bil. Hun er bange for at blive arresteret, fordi hun ikke har betalt sin billet.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.


Còn Bò thì chẳng bận tâm gì khi xe chạy đến. Bò cứ thủng thẳng băng qua đường vì bạn ấy biết là bạn đã trả đủ tiền phí rồi.

Og Ko er ligeglad, når der kommer en bil. Ko giver sig god tid, når hun går over vejen, fordi hun ved, at hun har betalt for hele sin billet.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.


Skrevet af: Fabian Wakholi
Illustreret af: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Oversat af: Phuong Nguyen
Sprog: vietnamesisk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Goat, Dog and Cow fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF