Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Puiul și Miriapodul Kylling og Tusindben

Skrevet af Winny Asara

Illustreret af Magriet Brink

Oversat af Carmen Onuorah

Sprog rumænsk

Niveau Niveau 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Puiul și Miriapodul erau prieteni. Dar mereu se întreceau unul cu altul. Într-o zi s-au hotărât să joace fotbal să vadă cine era cel mai bun jucător.

Kylling og Tusindben var venner. Men de konkurrerede altid med hinanden. En dag besluttede de sig for at spille fodbold for at se, hvem der var den bedste spiller.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.


S-au dus la terenul de fotbal și au început meciul lor. Puiul era rapid, dar Miriapodul era și mai rapid. Puiul a șutat departe, dar Miriapodul a șutat și mai departe. Puiul devenea țâfnos.

De gik hen til fodboldbanen og begyndte deres spil. Kylling var hurtig, men Tusindben var hurtigere. Kylling sparkede langt, men Tusindben sparkede længere. Kylling begyndte at blive sur.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.


Au decis să joace lovituri de pedeapsă. Întâi Miriapodul a fost portar. Puiul a înscris doar un gol. Apoi a fost rândul puiului în poartă.

De besluttede sig for en straffesparkskonkurrence. Først skulle Tusindben være målmand. Kylling scorede kun et enkelt mål. Så var det kyllingens tur til at forsvare målet.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.


Miriapodul a lovit mingea și a înscris. Miriapodul a bătut mingea și înscris. Miriapodul a lovit mingea cu capul și a înscris.Miriapodul a înscris cinci goluri.

Tusindben sparkede til bolden og scorede. Tusindben fintede bolden og scorede. Tusindben nikkede til bolden og scorede. Tusindben scorede fem mål.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.


Puiul era furios că a pierdut. Nu lua ușor înfrângerea. Miriapodul a început să râdă din cauză că prietenul lui făcea atâta caz.

Kylling var rasende over, at hun tabte. Hun var en meget dårlig taber. Tusindben begyndte at grine, fordi hans ven brokkede sig så meget.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.


Puiul era atât de furios că a deschis ciocul larg și a înghițit miriapodul.

Kylling var så vred, at hun åbnede sit næb på vid gab og slugte tusindbenet.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.


Când Puiul mergea spre casă, s-a întâlnit cu Mama Miriapod. Mama Miriapod a întrebat, “Mi-ai văzut copilul?” Puiul n-a spus nimic. Mama Miriapod era îngrijorată.

Da Kylling gik hjem, mødte hun Mor Tusindben. Mor Tusindben spurgte: “Har du set mit barn?” Kylling sagde ikke noget. Mor Tusindben var bekymret.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.


Atunci Mama Miriapod a auzit o voce slabă. “Mamă, ajută-mă” plângea vocea. Mama Miriapod s-a uitat împrejur și a ascultat cu atenție. Vocea venea dinăuntrul puiului.

Så hørte Mor Tusindben en lille stemme: “Hjælp mig, mor!” råbte stemmen. Mor Tusindben så sig omkring og lyttede opmærksomt. Stemmen kom inde fra kyllingens mave.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.


Mama Miriapod a strigat, “Folosește-ți puterea ta specială, copilul meu!” Miriapodele crează un miros urât și un gust oribil. Puiul a început să se simtă rău.

Mor Tusindben råbte: “Brug dine specielle evner, mit barn!” Tusindben kan lave en grim lugt og en forfærdelig smag. Kylling begyndte at få det dårligt.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.


Puiul a regurgitat. Apoi a înghițit și a scuipat. Apoi, a strănutat și tușit. Și tușit. Miriapodul era dezgustător!

Kylling bøvsede. Så svælgede og spyttede hun. Så nøs og hostede hun. Og hostede. Tusindbenet var ulækkert!

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!


Puiul a tușit până a dat afară Miriapodul din burta lui. Mama Miriapod și copilul ei s-au târât sus într-un copac să se ascundă.

Kylling hostede, indtil hun hostede tusindbenet op af sin mave. Mor Tusindben og hendes barn kravlede op i et træ for at gemme sig.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.


De atunci, puii și miriapodele sunt dușmani.

Siden da har kyllinger og tusindben været fjender.

From that time, chickens and millipedes were enemies.


Skrevet af: Winny Asara
Illustreret af: Magriet Brink
Oversat af: Carmen Onuorah
Sprog: rumænsk
Niveau: Niveau 3
Kilde: Chicken and Millipede fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF