Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Nozibele și cele trei fire de păr Nozibele og de tre hårstrå

Skrevet af Tessa Welch

Illustreret af Wiehan de Jager

Oversat af Carmen Onuorah

Sprog rumænsk

Niveau Niveau 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Cu mult timp în urmă, trei fete s-au dus să adune lemne.

For længe siden gik tre piger ud for at samle brænde.


Fusese o zi foarte calduroasă așa că s-au dus la râu să înoate. S-au jucat și împroșcat cu apă și înotat.

Det var en varm dag, så de gik ned til floden for at bade. De legede og sprøjtede og svømmede i vandet.


Deodată, și-au dat seama că era târziu. S-au grăbit înapoi în sat.

Pludselig indså de, at det var blevet sent. De skyndte sig tilbage til landsbyen.


Când erau aproape acasă, Nozibele și-a dus mâna la gât. Și-a uitat șiragul de mărgele! “Vă rog veniți înapoi cu mine!” s-a rugat ea de prietenele sale. Dar prietenele ei au spus că era prea târziu.

Da de næsten var hjemme, rørte Nozibele ved sin hals. Hun havde glemt sin halskæde! “Vær søde at gå med mig tilbage!” bad hun sine venner. Men hendes venner sagde, at det var for sent.


Atunci Nozibele s-a întors la râu singură. Și-a găsit șiragul de mărgele și s-a grăbit spre casă. Dar s-a rătăcit în întuneric.

Så Nozibele gik tilbage til floden alene. Hun fandt sin halskæde og skyndte sig hjem. Men hun for vild i mørket.


La depărtare a văzut lumină venind de la o colibă. S-a grăbit spre ea și a bătut la ușă.

I det fjerne så hun lys komme fra en hytte. Hun skyndte sig hen til den og bankede på døren.


Spre surprinderea ei, un câine a deschis ușa și a zis, “Ce vrei?” “M-am rătăcit și am nevoie de un loc să dorm,” a spus Nozibele. “Intră, ori te voi mușca!” a spus câinele. Așa că, Nozibele a intrat.

Hun blev overrasket, da en hund åbnede døren og sagde: “Hvad vil du?” “Jeg er faret vild, og jeg har brug for et sted at sove,” sagde Nozibele. “Kom ind, eller jeg bider dig!” sagde hunden. Så Nozibele gik ind.


Apoi câinele a spus, “Gătește pentru mine!” “Dar n-am gătit până acum niciodată pentru un câine,” a răspuns ea. “Gătește, sau te voi mușca!” a spus câinele. Atunci Nozibele a făcut ceva de mâncare pentru câine.

Så sagde hunden: “Lav mad til mig!” “Men jeg har aldrig lavet mad til en hund før,” svarede hun. “Lav mad, eller jeg bider dig!” sagde hunden. Så Nozibele lavede noget mad til hunden.


Apoi câinele a spus, “Fă patul pentru mune!” Nozibele a răspuns, “N-am făcut niciodată patul pentru un câine.” “Fă patul, ori te voi mușca!” a spus câinele. Atunci Nozibele a făcut patul.

Så sagde hunden: “Red op til mig!” Nozibele svarede: “Jeg har aldrig redt op til en hund før.” “Red op, eller jeg bider dig!” sagde hunden. Så Nozibele redte op.


În fiecare zi trebuia să găteasca, să măture și să spele pentru câine. Apoi într-o zi câinele a spus, “Nozibele, astăzi trebuie să vizitez niște prieteni. Mătură casa, fă de mâncare și spală-mi lucrurile înainte să vin eu înapoi.”

Hver dag måtte hun lave mad og feje og vaske for hunden. Så sagde hunden en dag: “Nozibele, i dag skal jeg besøge nogle venner. Fej i huset, lav mad og vask mine ting, før jeg kommer tilbage.”


Imediat cum a plecat câinele, Nozibele a luat trei fire de păr din capul ei. A pus un fir sub pat, unul după ușă, și unul în îngrăditură. Apoi a fugit acasă cât a putut de repede.

Så snart hunden var gået, tog Nozibele tre hårstrå fra sit hoved. Hun lagde et hårstrå under sengen, et bag døren og et i gården. Så løb hun hjem så hurtigt, hun kunne.


Când câinele s-a întors acasă, a căutat-o pe Nozibele. “Nozibele, unde esti?” a strigat el. “Sunt aici, sub pat,” a spus primul fir de păr. “Sunt aici, după ușă,” a spus al doilea fir de păr. “Sunt aici, în îngrăditură,” a spus al treilea fir de păr.

Da hunden kom tilbage, ledte han efter Nozibele. “Nozibele, hvor er du?” råbte han. “Jeg er her, under sengen,” sagde det første hårstrå. “Jeg er her, bag døren,” sagde det andet hårstrå. “Jeg er her, i gården,” sagde det tredje hårstrå.


Atunci câinele a știut că Nozibele l-a păcălit. A fugit și fugit tot drumul pâna în sat. Dar frații lui Nozibele așteptau acolo cu ciomege mari. Câinele a făcut cale întoarsă și a fugit și nu a mai fost văzut de atunci niciodată.

Da vidste hunden, at Nozibele havde snydt ham. Så han løb, og han løb hele vejen til landsbyen. Men Nozibeles brødre ventede ham med store kæppe. Hunden vendte omkring og løb væk og er ikke blevet set siden da.


Skrevet af: Tessa Welch
Illustreret af: Wiehan de Jager
Oversat af: Carmen Onuorah
Sprog: rumænsk
Niveau: Niveau 3
Kilde: Nozibele and the three hairs fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF