Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Andiswa Soccer Star Fodboldstjernen Andiswa

Skrevet af Eden Daniels

Illustreret af Eden Daniels

Læst af Darshan Soni

Sprog engelsk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Andiswa watched the boys play soccer. She wished that she could join them. She asked the coach if she can practise with them.

Andiswa så på, at drengene spillede fodbold. Hun ville ønske, at hun kunne være med på holdet. Hun spurgte træneren, om hun måtte træne sammen med dem.


The coach put his hands on his hips. “At this school, only boys are allowed to play soccer,” he said.

Træneren satte hænderne i siden. “På denne skole er det kun drenge, der må spille fodbold,” sagde han.


The boys told her to go play netball. They said that netball is for girls and soccer is for boys. Andiswa was upset.

Drengene sagde til hende, at hun kunne spille netbold. De sagde, at netbold var for piger, og fodbold var for drenge. Andiswa blev ked af det.


The next day, the school had a big soccer match. The coach was worried because his best player was sick and could not play.

Næste dag var der en stor fodboldkamp på skolen. Træneren var nervøs, fordi hans bedste spiller var syg og ikke kunne spille.


Andiswa ran to the coach and begged him to let her to play. The coach was not sure what to do. Then he decided that Andiswa could join the team.

Andiswa løb hen til træneren og bad om at få lov til at spille. Træneren vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han besluttede sig for, at Andiswa kunne være med på holdet.


The game was tough. Nobody had scored a goal by half time.

Kampen var hård. Ingen havde scoret mål ved halvlegen.


During the second half of the match one of the boys passed the ball to Andiswa. She moved very fast towards the goal post. She kicked the ball hard and scored a goal.

I løbet af anden halvleg spillede en af drengene bolden til Andiswa. Hun løb hurtigt mod målet. Hun sparkede hårdt til bolden og scorede et mål.


The crowd went wild with joy. Since that day, girls were also allowed to play soccer at the school.

Publikum blev ellevilde af glæde. Siden den dag havde piger også lov til at spille fodbold på skolen.


Skrevet af: Eden Daniels
Illustreret af: Eden Daniels
Læst af: Darshan Soni
Sprog: engelsk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Andiswa Soccer Star fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-NonCommercial 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF